NRK Meny
Normal

Politisaker hoper seg opp som følge av gruppearbeid

I noen hektiske høstuker sitter et stort antall politifolk i arbeidsgrupper som skal jobbe med omorganisering i politiet. Det går ut over jobben de normalt gjør.

Politi i arbeid

EKSTRAJOBB: Ansatte i alle deler av politidistriktet jobber i disse dager intenst i arbeidsgrupper. Det kommer i tillegg til ordinært politiarbeid.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Arbeidet med omorganiseringen skal i minst mulig grad gå ut over det ordinære politiarbeidet. Men politiets egne tall viser at det ikke har vært mulig.

I Øst politidistrikt økte antall anmeldte saker som har ligget i over tre måneder uten å bli avklart med over 300. Totalt 4489 saker var ved inngangen til september ikke behandlet ferdig hos politiet, og tallet forventes å øke i september.

Dermed har politiet havnet på etterskudd i forhold til sin egen målsetting.

Fungerende påtaleansvarlig i distriktet, Jens Elsebutangen, mener arbeidet med politireformen er hovedforklaringen.

– Det er en god del personer som er med i ulike arbeidsgrupper. Hos oss er det både jurister og etterforskere. Det er nå vi har muligheten til å være med og forme hvordan vi i politiet skal være i fremtiden, sier Elsebutangen.

Store endringer

Jens Elsebutangen

Jens Elsebutangen tror antallet saker til behandling vil gå ned etter 1. oktober.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Den vedtatte nærpolitireformen innebærer at det som tidligere var 27 politidistrikt blir redusert 12. Politi- og lensmannskontor flyttes eller legges ned i stor stil, men også på andre områder skal politiet nå endres.

Elsebutangens folk jobber blant annet med å foreslå ny organisering av en felles påtaleenhet i distriktet. Det jobbes også med planer for en sammenslåing av etterretning og etterforskning i det nye distriktet, samt felles enhet for økonomiske straffesaker, miljøsaker, organisert kriminalitet og seksuelle overgrep.

Blant annet.

NRK vet at det ikke bare er juristene og etterforskerne som merker de trange tidsfristene de har fått fra politidirektoratet. Over praktisk talt alle avdelingene innen politiet jobbes det nå på spreng med å snu alle steiner i måten politiet er organisert på.

Målet er at politiet skal drive bedre, mer effektivt og modernisere.

Arbeidsgruppene innad i politiet skal levere sin innstilling til politimesteren innen 1. oktober. Deretter skal forslagene ut på høring.

Kortvarig

Elsebutangen mener det er riktig at politiet nå tar en sjau for å jobbe grundig med fremtidens organisering – selv om det går på bekostning av tempoet i det ordinære politiarbeidet en begrenset periode.

Dette forsvarte han også direkte til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) da han nylig besøkte politidistriktet og stilte spørsmål ved økningen.

Elsebutangen tror dessuten at opphopningen i antall uavklarte saker er midlertidig.

– Det er helt naturlig at det går opp i forbindelse med reformarbeidet. Men allerede 1. oktober har arbeidsgruppene levert sine rapporter, og da er alle juristene i arbeid igjen, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 20.55: Siste nyheter fra Østfold

  • 18.50: Se Østfold-nyhetene her