Politimester ga ugyldig permisjon til kollega – flyttes til UP

Politimester Steven Hasseldal var inhabil da han ga en kvinnelig politiinspektør permisjon. Nå blir han ny UP-sjef.

Politimester Jon Steven Hasseldal

Steven Hasseldal har vært politimester i Øst politidistrikt. Her ved åpningen av det nye passkontoret på Grålum i Sarpsborg.

Foto: Vilde Elgaaen/NRK

Det opplyser Politidirektoratet i en pressemelding mandag formiddag.

Der står det at Politidirektoratet har vurdert permisjonsvedtaket som ugyldig, fordi politimester Hasseldal var inhabil.

Det var i juni at Hasseldal meldte til alle ansatte i Øst politidistrikt at han hadde utviklet et «nært vennskap» til en direkte underordnet i ledergruppa i politidistriktet.

Hasseldal opplyste videre at de ønsket å se om dette kunne «utvikle seg til noe mer».

Kvinnen fikk da innvilget permisjon, og ble utlånt til Politihøgskolen for ett år, «med full arbeidsplikt», mens det ble lyst ut et vikariat for stillingen hennes.

Det er dette vedtaket som er erklært ugyldig.

– I samråd med Steven Hasseldal har jeg derfor besluttet at han midlertidig beordres til stillingen som UP-sjef, sier politidirektør Benedicte Bjørnland og legger til at hun mener han vil gjøre en faglig solid jobb for UP.

Steven Hasseldal mener beordringen er en god løsning.

– Jeg forstår at situasjonen rundt meg og mitt privatliv har skapt uro og usikkerhet i Øst politidistrikt. Av hensyn til politidistriktet mener jeg derfor at beordringen er den beste løsningen for alle parter, sier Steven Hasseldal.

I august ble Hasseldal flyttet til Politidirektoratet mens saken var til behandling.

Ida Melbo Øystese tok midlertidig over som politimester i Øst, og konstitueres videre som politimester i Øst for de neste seks månedene.

Nåværende UP-sjef, Runar Karlsen beordres til politidirektoratet fra og med 1. oktober og for en periode på seks måneder.

Ifølge politidirektør Bjørnland vil Karlsen fortsette å jobbe med trafikksikkerhet, og fortsetter som Norges representant i det Europeiske politinettverket ROADPOL.