Politiforbund frustrert: – De tråkker på hovedavtalen

Politiets tillitsvalgte anklager politidirektoratet for å omgå arbeidslivets spilleregler for å få reformarbeidet til å gå raskt nok.

Hans-Kristian Ek, politiets fellesforbund

SKUFFET: Hovedtillitsvalgt Hans-Kristian Ek i Politiets Fellesforbund i Østfold mener politidirektoratets inngripen er svært uheldig for samarbeidsklimaet i tiden fremover.

Foto: Petter Larsson/NRK

– For tiden er det stor frustrasjon blant de politiansatte. Man føler ting går litt for fort, og føler man blir litt lite hørt, sier hovedtillitsvalgt for politifolkene i Østfold, Hans-Kristian Ek.

På få måneder skal «alt» i politiet organiseres på nytt.

I november var det organiseringen av fellesoperative tjenester som ble drøftet i Øst politidistrikt, skriver Politiforum. Politiets tillitsvalgte var uenige med ledelsen, og heller ikke en mekling hos politidirektoratet førte frem.

Da trodde de polititillitsvalgte at neste steg var at saken skulle avgjøres i en partssammensatt nemnd slik de mener å ha krav på etter hovedavtalen.

Slik ble det ikke.

Ba om hjelp

Tre dager etter meklingen sendte assisterende politidirektør Vidar Refvik brev til Justis- og beredskapsdepartementet og ba om at saken løses raskt.

«En avgjørelse ved partssammensatt nemnd vil ta tid og vil forsinke og skape usikkerhet gjennomføringen av nærpolitireformen», skriver Refvik.

Det ble aldri noen ny drøfting.

Jorodd Asphjell

BEKYMRET: Jorodd Asphjell kaller det «et brudd på tariffavtalen».

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Jorodd Asphjell (Ap) i Stortingets justiskomité mener politidirektoratets inngripen er svært problematisk.

– Det er veldig rart at politidirektoratet sender en henvendelse og ber statsråden gripe inn i en prosess som foregår mellom arbeidsgiver og arbeidstakertaker. Det er brudd på tariffavtalen, sier Asphjell.

Advarer mot for høyt tempo

Stortingspolitikeren mener at selv om det er viktig med rask fremdrift i reformarbeidet, så må man ikke ta lett på misnøyen den skaper.

– Vi får veldig mange tilbakemeldinger for hele landet hvor dialogen mellom politidistriktene, kommunene og organisasjonene ikke er god nok. Det er beklagelig, for reformen har behov for stor oppslutning både fra folk i politietaten og utenfor, sier Asphjell.

Ek i Politiets Fellesforbund sier nøkkelen blir å finne en balanse mellom rask og for rask fremdrift.

– Masse avgjørelser skal tas fra uke til uke, og man får nesten ikke tygget på det som kommer før det skal tas en avgjørelse. Nå er frustrasjonen blitt stor, sier Ek.

– Ikke ureglementert

Vidar Refvik

AVVISER KRITIKKEN: Assisterende politidirektør Vidar Refvik mener han ikke har gjort noe ureglementert.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Assisterende politidirektør Vidar Refvik mener det var viktig å få en rask avklaring på meklingsbruddet i Øst.

– Vi pekte på de to alternativene, enten at vi oppretter nemnd som skal vurdere konflikten, eller at man løser det politisk i departementet. Det er viktig at vi får en rask avklaring. Det er ikke noe ureglementert i det som er gjort, sier Refvik.

Han mener de ulike politidistriktene til nå har klart å holde tidsfristene, og avviser at det går for raskt.

– Det er klart en slik reform vil vekke reaksjoner. Men derfor er det viktig å ha en ryddig prosess og at vi er enige om hvordan vi skal gå frem, sier Refvik.