Politifolk kan bli tatt ut i streik

Hvis det blir politistreik fra neste torsdag, vil det også ramme befolkningen i Østfold.

Ifølge politiforum.no tar Unio ut politifolk i streik fra tett befolkede områder, og for Østfold vil det si at 59 polititjenestemenn er med i første streikeuttak.

I Follo skal 33 polititjenestemenn tas ut hvis meklingen ikke fører frem.

Politiet undersøker lomme på pågrepet
Foto: Simon Solheim/NRK