Politiet: – Mer bråk enn før blant russebussgjenger

Politiet ser en ny trend der russebussgjenger starter konflikter internt i byen, i egne klasser og på skolene.

Russebusser på treff på Tryvann

Illustrasjon: Her fra et russetreff på Tryvann. Politiet mener det er mer bråk knyttet til russebussgjenger enn tidligere.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Helge Gulbrandsen

Politibetjent Helge Gulbrandsen jobber tett opp mot russen og er bekymret for hvordan det utvikler seg.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Tidligere har problemet med russebussene vært i selve russetida. Den nye trenden er at de som er russ om noen år, begynner å etablere seg tidlig og gjør mer ut av seg. Det er mer å gjøre for politiet, sier politibetjent Helge Gulbrandsen som jobber forebyggende med russen i Østfold.

– Ypper i sosiale medier

Gulbransen sier mange etablerer bussene allerede på ungdomsskolen og at gruppen blir viktig i hverdagen.

– Det oppstår konflikter i skolehverdagen og på fester. Sosiale medier blir hyppig brukt til å mene noe om de andre bussene. Utgangspunktet for konfliktene er ofte hvem som har den kuleste og fineste russebussen allerede lenge før den er ferdig, sier han.

Ifølge politiet barket to ungdommer fra ulike russebussgjenger fra Fredrikstad sammen i Råde for en ukes tid siden. Dette var neste års russ. En gutt ble sendt til sykehus med alvorlige øyeskader og en annen fikk lettere skader. Politibetjenten sier at de nå ser en utvikling mot at det også blir konflikter blant busser i samme by.

– Det er en økning i konfliktnivå mellom bussene lokalt. Tidligere har det vært konflikter med andre busser fra andre byer på de store russetreffene, men for oss er det en ny problemstilling at de starter konflikt internt i byen, i egne klasser og på skolene.

– Ikke mer vold enn før

Russepresident for Kirkeparken og Malakoff videregående skole, Caroline Bakken, tror ikke slåssingen er knyttet til bussene, men til gjenger generelt.

– De som danner russebusser er jo en gjeng fra før. Det kan nok være litt ypping mellom de ulike gjengene, sier hun.

Russepresidenten tror ikke det er mer vold og slåssing blant russen nå enn tidligere.

– Det kan kanskje virke slik når man står på utsiden. Ting blir også lettere spredd enn før. Broren min var russ for ti år siden, og det var akkurat like mye bråk da, sier hun.

Bakken sier at selv om det er litt ypping mellom gjengene, ser hun ikke på det som noe problem.

– Det er ikke slik at vi er redde for å gå på en fest bare fordi det er en annen russebussgjeng der.

Halftime show

Her er russebuss-gjengen til Caroline Bakken.

Foto: Privat

– Tenker ikke på konsekvenser

Gulbrandsen tror mange ungdommer ikke tenker gjennom konsekvenser av egne handlinger.

– Ungdommen ødelegger for seg selv. De lager en konflikt som i utgangspunktet ikke bør være der. Vi har sett at dette har ført til straffesaker, og det kan få konsekvenser både for offeret og gjerningsmannen, sier han.

På hvilken måte tenker du da?

Geir Erik

Konstituert rektor på Fredrik II videregående skole, Geir Eriksen, sier de har tett kontakt med politiet og har møter med russ, politi og foreldre.

Foto: Geir Eriksen / NRK

– Det hjelper ikke hvor gode karakterer man har på skolen hvis man gjør noe ulovlig og får et rulleblad. Det begrenser mulighetene dine i fremtida.

Større ansamling av ungdom

Konstituert rektor på Fredrik II videregående skole, Geir Eriksen, bekrefter at det er en del bråk knyttet til russebussgjenger.

– Vi vet at det oftere er negative hendelser knyttet til russebusser. Det er vanskelig å si hvorfor, men det kan ha noe med at det er større ansamlinger av ungdommer enn det det har vært tidligere før disse ble etablert, sier han.