NRK Meny
Normal

Overlege vant i tingretten - tapte i lagmannsretten

Sykehuset Østfold var i sin fulle rett da de sa opp overlege Elisabeth Hegstad i 2010. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom i dag.

Elisabeth Hegstad og advokat Tormod Dege

Elisabeth Hegstad og advokat Tormod Dege under rettssaken i Moss tingrett i januar i fjor.

Foto: NRK / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Elisabeth Hegstad, som ble ansatt som overlege ved Sykehuset Østfold i Moss i 2007, ble umiddelbart utestengt fra arbeidet sitt etter en operasjon i januar i fjor.

Senere ble hun sagt opp, noe sykehusets ledelse begrunnet med at legen skal ha satt pasienters liv og helse i fare. Oppsigelsen ble også begrunnet med at Hegstad var vanskelig å samarbeide med.

LES OGSÅ:

– Saklig begrunnet

Saken ble behandlet i Moss tingrett i januar 2010, noe som endte med at Hegstad fikk medhold i at oppsigelsen var ugyldig.

Avgjørelsen ble anket av Sykehuset Østfold og i dag falt dommen i Borgarting lagmannsrett: Flertallet mener Sykehuset Østfold var i sin fulle rett til å si opp Hegstad.

«Samlet sett finner lagmannsrettens flertall at de alvorlige samarbeidsproblemer som har oppstått grunnet Hegstads handlemåte og hennes illojalitet overfor ledelse og kolleger, medfører at oppsigelsen er saklig begrunnet», står det i dommen.

– Vi mener dommen er ensidig og feil, så den blir definitivt anket til Høyesterett, sier Hegstads advokat, Jan T. Dege, til NRK.no.

LES OGSÅ:

– Forbausende

Han mener blant annet at flertallet har tatt feil når det gjelder jussen på området og viser til lagmannen ikke var enig med flertallet i avgjørelsen.

– Det som også er forbausende med dommen er at flertallet legger all skyld for samarbeidsproblemene på Hegstad, mens det fra før er kjent at det var store problemer med arbeidsmiljøet på avdelingen lenge før hun ble ansatt, sier Dege.

Han forteller at dommen vil få store konsekvenser for klienten – hvis den blir stående.

– Da mister hun jobben i Sykehuset Østfold, sier han.

Sykehuset fornøyd

Rasmus Asbjørnsen, advokat for Sykehuset Østfold, er fornøyd med dommen.

– Vi er enig i resultatet og begrunnelsen og opplever at flertallet deler vårt overordnede standpunktet om at det er helt avgjørende at et sykehus har leger som lojalt følger instrukser og pålegg, sier Asbjørnsen.

Han sier at sykehuset tar motpartens avgjørelse om å anke til etterretning.

– Da blir det opp til Høyesteretts ankeutvalg å avgjøre om saken i hele tatt skal behandles. Det er ikke gitt at saken får en ny, fullstendig gjennomgang, avslutter Asbjørnsen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Beskytter seg mot dataangrep

    Det nye løsepengerviruset som har spredd seg i Europa, gjør at sykehusene på Østlandet har satt inn tiltak. Alle eksterne e-poster med filvedlegg som sendes til sykehusene holdes nå igjen, melder Sykehuset Østfold. E-post med vedlegg som sendes mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst, blir ikke stanset. Ingen er foreløpig rammet av dataangrepet i Helse Sør-Øst, og Sykehuspartner vurderer situasjonen som under kontroll.

  • Flest trafikkdrept på sommerføre

    71 prosent av trafikkulykkene med drepte og hardt skadde i Østfold de siste fem årene har skjedd på sommerføre. Det viser en gjennomgang Statens vegvesen, Region øst har gjort. I Østfold ble 259 personer drept eller hardt skadd i ulykker på vegene fra 2012 til og med 2016. 186 av ofrene var involvert i trafikkulykker i perioden april-oktober, mot 73 personer i vinterhalvåret. Av disse ble henholdsvis 21 drept på sommerføre, mens 12 ble drept på vinterføre.