Overgrepssaker mot barn økte med 139 prosent

Norsk politi hadde 2747 saker om seksuelle overgrep mot barn under 16 år i fjor, mot 1150 saker i 2013. – Når det øker så mye må vi inn med politiske tiltak, sier stortingsrepresentant for SV.

Politihuset Grålum

Politiet på Grålum og resten av politiet i Øst politidistrikt har opplevd en stor oppgang av anmeldelser av overgrep mot unge.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Mye av økningen skyldes seksuelle overgrep som skjer via internett. Dette er saker der gjerningsmenn når mange ofre, og det er ofte snakk om flere fornærmede i hver enkelt sak, skriver Dagsavisen Moss Dagblad.

Totalt har anmeldelsene for seksuelle lovbrudd mot barn under 16 år økt med 139 prosent fra 2013 til 2017, antall anmeldelser økte fra 1150 til 2747.

Freddy André Øvstegård

SVs Freddy André Øvstegård ønsker barnehus i alle fylker, slik at man enklere kan hjelpe barn som har opplevd overgrep.

Foto: SV / Presse

Den høye økningen bekymrer SVs stortingsrepresentant fra Østfold og medlem av familie- og kulturkomiteen, Freddy André Øvstegård.

– Det er veldig alvorlig, for det er noen av det verste overgrepene som skjer i samfunnet vårt. Når det øker så mye må vi inn med politiske tiltak for å bekjempe overgrep mot unge, sier han til NRK.

– Viktig å anmelde

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at flere anmeldelser vil føre til at flere blir stoppet før de begår nye overgrep.

– Når flere saker kommer til politiet kan vi både stoppe pågående overgrep og forhindre at nye blir begått. Det er politiets oppgave å avdekke om noe straffbart har skjedd. Derfor bør ingen vegre seg for å melde ifra dersom de har mistanker, sier han til politiets nettsider.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at det er viktig å si ifra til politiet ved mistanke om overgrep mot barn.

Foto: NRK / Peder Bergholt

Politiet peker også på at de har hatt en proaktiv tilnærming i etterforskningen av flere overgrepssaker, blant annet i Operasjon Dark Room-saken fra Vest politidistrikt.

Her har politiet selv avdekket forhold ved at de har identifisert fornærmede barn gjennom sin etterforskning. I Vest politidistrikt ble det i fjor anmeldt 152 saker om voldtekt av barn under 14 år, mot 62 saker året før.

Humlegård forteller at det vil innføres flere tiltak for å avdekke overgrep. I 2017 fikk politiet nytt utstyr, og distriktenes evne til å gjennomgå databeslag ble styrket.

– Samtidig må vi erkjenne at vi ikke bare kan etterforske oss ut av problemet. Vi må forhindre at nye overgrep skjer. Politiets satsing på forebygging gjennom politireformen fokuserer på tverrfaglig samarbeid med flere andre samfunnsaktører.

Vil ha lovfestede barnehus

I saker som handler om seksuell omgang, seksuell handling eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år, er det Øst politidistrikt som har hatt størst økning i anmeldelser med en økning på 84 prosent.

Blant tiltakene som er innført i Øst politidistrikt for å avdekke og etterforske overgrep mot unge, er åpningen av Barnehuset i Moss.

Formålene til Barnehuset er å etterforske overgrep og avhøre barna, samtidig som de også skal gi annen hjelp og oppfølging.

Freddy André Øvstegård mener at denne typen barnehus må lovfestes i alle fylker.

– Det er et tilbud som skal hjelpe barn som har opplevd vold eller overgrep. I tillegg foreslår vi at man bør bruke helsevesenet mer. Allerede når man er gravid bør man komme i kontakt med helsevesenet, slik at man kan avdekke om det foregår noe uheldig i en familie.