Over 800 krever at grendeskoler består

Ordføreren i Eidsberg fikk søndag ettermiddag overlevert over 800 underskrifter til støtte for grendeskolene i bygda. I neste uke skal politikerne ta stilling til et forslag som kan bety at flere av de små skolene i Eidsberg legges ned.

Ordfører i Eidsberg, Erik Unaas, mottok over 800 underskrifter mot nedleggelse av grendeskoler.

Eidsbergordfører Erik Unaas mottok mange underskrifter mot nedleggelse av de fire små skolene i bygda. Her med Eva Elisabeth Koht-Nordbye (tv.) og Cathrine Myhre.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Rådmannen i Eidsberg går inn for å legge ned alle de fire grendeskolene; Tenor, Hærland, Kirkefjerdingen og Trømborg, og erstatte disse med en stor ny barneskole i Mysen sentrum.

Saken skal opp i kommunestyret førstkommende torsdag.

Beboere i grendene i Eidsberg mobiliserte for småskolene.

Flere hundre mennesker og skolekorps fra de fire grendeskolene i Eidsberg marsjerte til rådhuset i Mysen med appeller for å beholde de små skolene. Rådmannen vil legge dem ned og bygge en ny stor skole sentralt i bygda.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

I ettermiddag gikk flere hundre mennesker i tog gjennom Mysens gater til kommunehuset for å protestere mot dette. Bak arrangementet står FAU på de fire grendeskolene.

Nestleder i FAU på Trømborg skole, Cathrine Myhre, er klar på hva de ønsker:

– Vi ønsker at kommunestyret på torsdag skal legge saken død og avvente til en ny storkommune er i gang, sier Myhre.

Allerede i morgen samles kommunestyrene i de fem kommunene i indre Østfold som tenker å slå seg sammen. Sammen skal de bygge en ny storkommune fra 2020.

– Jeg opplever at de har hastverk. Det er ikke sikkert at den nye storkommunen vil ha med seg en slik beslutning inn fra starten, sier Myhre.

– Trenger begge deler

Ordfører Erik Unaas hyller engasjementet som ble vist i dag, men forsvarer at Eidsbergs kommunestyre tar en stor skolebeslutning rett før en ny storkommunen skal etableres.

– Det er riktig at vi skal bygge en ny kommune, men denne prosessen ble igangsatt for et år siden. Folk skal jo bo der de bor fortsatt, så vi trenger både sentrale skoler og grendeskoler i framtida. Så får vi se hva kommunestyret sier, om vi skal ta avgjørelsen nå eller sende den videre.

Han peker også på at en del av elevene som går på de fire grendeskolene noen kilometer utenfor sentrum, faktisk bor sentralt i Mysen, og busses til småskolene i de mindre lokalsamfunnene.

– Så kan det være at vi som nå styrer i kommunen her kjenner best hvor skoen trykker, og det er ikke like sikkert at styret for den nye storkommune vil tenke på samme måten. Vi har lang trening i Eidsberg i å tenke både by og grender, mer enn noen av de andre fire kommunene som slår seg sammen, sier Unaas.

Ikke hensiktsmessig

Ordfører tar i mot folketog mot nedleggelse av grendeskoler.

Ordfører Erik Unaas (bak på trappa) tok i mot et lite folkehav som går i mot nedleggelse av grendeskolene i bygda.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Rådmannen i Eidsberg peker på at de fire grendeskolene ikke er i god stand, og at de ikke er tilpasset moderne skoledrift. Dagens fordeling mellom en sentral skole og fire små skoler gir heller ikke et likeverdig tilbud, heter det i innstillingen som politikerne skal ta stilling til.

Cathrine Myhre i FAU mener det riktige vil være å oppruste grendeskolene framfor å bygge nytt.

– Det vil gi mindre utgifter for kommunen og mer penger til innhold. Så har mange barn behov for mindre klasser, og da er grendeskolene gull verd å ha. Samtidig er våre grendeskoler ganske store, men det er letter å fange opp elever når de ikke er en del av en stor masse, mener Myhre.