NRK Meny
Normal

Billigst å sette inn busser på Østre linje

Mellom én og fem milliarder kroner vil det koste å få togpassasjerer fra Indre Østfold raskt til Oslo, viser utredning. Billigste alternativ er å sette inn busser i stedet for å kjøre tog.

Tog ankommer Askim stasjon i rushtiden

Det er ikke lønnsomt samfunnsøkonomisk å få togpassasjerer fra Indre Østfold raskere til Oslo, viser utredningen fra Jernbaneverket.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Det må legges mye penger på bordet hvis togpassasjerene fra Indre Østfold skal få glede av den nye Follotunnelen. Den nye jernbanetunnelen som skal redusere reisetiden med 10 minutter mellom Ski og Oslo S når den er ferdig i 2021.

Les også: Ba om doble togsett

Planen er at det skal bli flere avganger mellom Halden og Oslo. Etter 2026 vil det da ikke være plass i Follotunnelen til togene fra Mysen, hvis ikke noe gjøres.

Nå har Jernbaneverket utredet hva som kan gjøres. Det startet med ni forslag, fem ble forkastet og fire forslag er utredet grundigere.

Buss i stedet for tog

De to billigste alternativene innebærer at togene fra Østre linje ikke skal kjøre gjennom Follotunnelen. Konsept 3 (se faktaboks) og konsept 5, buss i stedet for tog, krever begge investeringer på omkring én milliard kroner.

Et alternativ (konsept 1) er å koble Østre linje til Vestre linje sør for Ski stasjon. Dette vil kreve investeringer på 1,7 milliarder kroner. Det dyreste forslaget som er utredet, vil kreve investeringer på 5,4 milliarder kroner. Dette innebærer en ny direkte togtrasé mellom Knapstad og Ås.

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Ifølge utredningen er ingen av konseptene samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er konklusjonen etter at flere faktorer er vurdert, blant annet hvilken nytte det vil gi til de reisende, NSB og samfunnet forøvrig. Det konseptet som gir høyest samfunnsøkonomisk nytte, er å slutte med tog og sette inn busser på strekningen i stedet.

Målet er at det skal bli et bedre transporttilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus for å legge til rette for et felles bo- og arbeidsmarked. I forhold til det målet er det beste alternativet å koble Østre linje til Vestre linje sør for Ski stasjon.

Denne utredningen kommer ikke med noen konklusjon på hvilket alternativ som er best samlet sett. Samferdselsdepartementet skal vurdere rapporten og komme med sin anbefaling. Deretter skal forslaget på en formell høring slik at kommuner og andre berørte kan komme med sine innspill.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Starter interkommunalt havneselskap

    I dag bestemte kommunene i Nedre Glomma-regionen å slå seg sammen til et interkommunalt havneselskap. Avtalen ble undertegnet i dag og vil starte opp etter nyttår. Både Sarpsborg og Hvaler ser store fordeler med et samarbeid med Borg havn i Fredrikstad. Sammenslåingen vil også kunne merkes for de med fritidsbåter, forteller styreleder Siri Martinsen

  • Verner skogsområder

    Regjeringen har i dag verna 49 nye skogsområde i ti fylker. To av områdene er i Østfold, begge disse i Halden. Dette gjelder Svantjern naturreservat og Vestfjella naturreservat som får utvidet verneområde. Områdene inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.