Østfoldbanen kan bli satt på anbud

Drift og vedlikehold på Østfoldbanen kan bli konkurranseutsatt. Det melder Bane Nor i en pressemelding. Bane Nor har som mål å bli mer kostnadseffektiv, og i den forbindelse er Østfoldbanen foreslått som erfaringsstrekning for konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Endelig beslutning vil bli tatt av kornstyret i september.

Kaos på Østfoldbanen
Foto: Stephan Reis