Østfold Venstre trosser partiledelsen i flyavgiftssaken

Østfold Venstre går imot både sin egen stortingsgruppe og partileder, og sier nei til flypassasjeravgift. Partiets årsmøte i helgen gikk i stedet inn for en CO²-avgift.

Folk går ombord på fly

Østfold Venstre betegner Moss lufthavn Rygge som en miljøvennlig flyplass.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Saken stod på kartet da Østfold Venstre avholdt sitt årsmøte i helgen. Årsmøtet vedtok en uttalelse der det heter at partiet støtter tiltak som reduserer den totale flytrafikken. Samtidig understrekes det at målet ikke er å fjerne all flytrafikk.

– Den flytrafikken vi skal ha i fremtiden må være den som er mest miljøvennlig. Moss Lufthavn Rygge er en miljøvennlig flyplass når den fanger opp betydelig veitrafikk som ellers hadde gått til Gardermoen og Göteborg, heter det i uttalelsen.

Nedleggelse er dårlig miljøpolitikk

Østfold Venstre konstaterer at en flypassasjeravgift vil slå negativt ut for næringslivet i fylket. De betegner en nedleggelse av Moss lufthavn Rygge som dårlig miljøpolitikk, fordi flyplassen letter arbeidet med å skape grønne arbeidsplasser i hele Østfold.

Flypassasjeravgiften er en del av Stortingets budsjettoppgjør. Årsmøtet forstår behovet for balanse i budsjettet og ønsket om å redusere flytrafikken. De foreslår å erstatte den bebudede passasjeravgiften med en CO²-avgift, som de mener møter målene om redusert flytrafikk og inntekter bedre.

– Samtidig vil en CO²-avgift ikke virke konkurransevridende, slik at mange arbeidsplasser blir truet, heter det i uttalelsen.