Østfold skal stake ut klima-kursen

Østfold er plukket ut sammen med fem andre regioner i Europa for å vise hvordan man bør drive klimaplanlegging. Det melder Klima Østfold.

Med to millioner kroner i støtte fra EU-programmet Horisont 2020 skal Østfoldkommunene finne ut hvordan vi kan lage klimaplaner hvor hele samfunnet blir hørt.
Det skal settes mål og planlegges tiltak som reduserer klimagassutslipp, og som også skaper jobber og bedrer folkehelsa.