Østfold Fylkeskommune

 • Nei til vannscooterreglement

  Fylkespolitikerne i Østfold sier nei til å få samme reglement for vannscootere som for motorbåter. Det ble resultatet av dagens behandling i fylkesutvalget, skriver Østfold fylkeskommune på sin nettside. Det er Klima- og miljødepartementet som har foreslått å lempe på reglene for vannscootere, som i dag ikke kan kjøre nærmere land enn 400 meter til sjøs og 500 meter i ferskvann. Med dagens nei er fylkesutvalgets vedtak helt på linje med fylkesrådmannens innstilling.

 • Flere vil bli lærlinger

  Det er over hundre flere søkere til læreplass i år enn i fjor, viser tallene til Østfold fylkeskommune. Søknadsfristen for læreplass gikk ut 1. mars og 1065 søkte læreplass.

 • 26,5 mill. kroner til bedre helse

  Østfold fylkeskommune har fått 26,5 millioner kroner til et treårig prosjekt av Sparebankstiftelsen. Prosjektet RØRE 6-19 handler om at helse, elevenes livskvalitet og velvære er en viktig forutsetning for læring. Bakgrunnen for tildelingen startet med et lite prosjekt initiert av Skjønhaug skole i Trøgstad i 2015.

  Trøgstad
  Foto: Bengt-Eigil Ruud / NRK
 • Lukkede forhandlinger om storregion

  Forhandlingene mellom Østfold, Akershus og Buskerud om å danne en felles region går for delvis lukkede dører i dag - uten presse eller tilhørere tilstede. Blant temaene er lokalisering, ansatte og økonomi. Forhandlingene på Gardermoen fortsetter ut dagen.

  Lukkede forhandlinger om storregion
  Foto: Dag Aasdalen / NRK
 • Anne Skau ny fylkesrådmann

  Anne Skau er ansatt som ny fylkesrådmann i Østfold, etter Atle Haga som sluttet ved nyttår. Skau har tidligere vært økonomisjef i Fredrikstad kommune, og kommer nå fra stillingen som rådmann i Oppegård kommune i Akershus. Det var et enstemmig fylkesting som vedtok å tilby Skau stillingen.

  Anne Skau
  Foto: Henrik Bjørnstad Skolt/NRK