Oslofirma vil bygge stort i Sverige

Linstow AS i Oslo har søkt om å få bygge 180 boliger på den svenske vestkysten.

Kyst, Bohuslän

ILLUSTRASJONSFOTO: den svenske vestkysten er enormt populær både blant svensker og nordmenn. Det norske selskapet Listow AS vil nå bygge 180 fritidsboliger på den svenske vestkysten.

Foto: Rainer Prang / NRK

Linstow AS har søkt om å få tillatelse til å utvikle områdene Gulldalsbrottet og Kullebrottet på Bohus-Malmön i Sotenäs kommune på den svenske vestkysten.

Det er snakk om en storsatsning på fritidshus med i alt 180 enheter.

Byggingen skal starte i slutten av 2009, om utviklings- og byggetillatelse gis, skriver avisen Bohuslänningen.

Ferieparadis

Den svenske vestkysten er enormt populær blant nordmenn, som har kjøpt opp mange av de mest populære fritidshusene 15 mil syd for Svinesund.

Også blant svenskene er Bohuslänskysten enormt populær, og et yndet ferie- og turistmål.

I forslaget som foreligger for kommunen å ta stilling til er det ikke angitt noen kjøpesum for de to områdene det er aktuelt å utvikle.

Planene forteller om en ny badeplass og ny småthavn i tilknytning til boligene.

- Det dreier seg i hovedsak om feriehus og det er en del spørsmål som må avklares før vi kan gi tillatelse til utvikling av området, sier ordfører i Sotenäs kommune, Mats Abrahamsson, til Bohuslänningen .

Vil bygge vei, vann og kloakk for kjøpesummen

Linstow AS overtok våren 2000 fem leiligheter fra det konkurstruede boligselskapet Ljungberget, og reddet selksapet fra konkurs.

Avtalen innebar at Linstow via en rammeavtale med kommunen fik opsjon på områdene Ljungberget 3 og Gulldalsbrottet.

Kjøpesummen var 10 millioner svenske kroner. Senere ble Ljungberget 3 tatt ut av avtalen, og en ny avtale med åpning for å utvikle Gulldalsbrottet ble godkjent av kommunestyret i desember 2005.

Kommunen ser for seg å bruke pengene fra overdragelsen av områdene Gulldalsbrottet og nå også Kullebrottet til veibygging og utbygging av vann og kloakk.