Ordfører anmeldes av egen fetter

Eidsberg-ordfører Knut J. Herland er politianmeldt for å ha tillatt ulovlig veiutbygging ved Prior. Hans egen fetter står bak anmeldelsen.

Kyllinger fryser i hjel under transport til Prior.
Foto: Frode Meskau / NRK

For fem år siden anmeldte orføreren selv ulovlig veibygging - den gang i Trømborgfjella.

Bakgrunnen for ordfører-anmeldelsen er en grusvei på nordsiden av Prior Hærland i Eidsberg, skriver Smaalenes Avis. 

Leverer anmeldelsen i dag

Knut Herland, orfører Eidsberg
Foto: Bjørn Sigurdsøn, Sigurdsøn, Bjørn

Veien sneier innom en åker, et areal som ikke tilhører fabrikktomta. Veien legger beslag på 1,4 dekar med åker , og bedriften søkte ikke om å få omdisponere arealet til utbygging.

Bedriften har kjøpt grunnen der veien ligger, mens kommunen har sagt ja til at veien kan bygges. Men det hjelper så lite. Kommunen skulle nemlig først ha mottatt søknad om å få omdisponere åkerarealet, i det såkalte LNF-området (Landbruk, natur og friluft).

- Klart lovbrudd, sier ordførerens fetter, Jørn Petter Herland til avisen.

Anmeldelsen blir trolig overlevert lensmannen i Eidsberg i dag.

- Forventer at veien fjernes

Herland leverer totalt to anmeldelser: Èn omhandler Prior Hærland ved Kai Fjeld for å ha bygd ulovlig i LNF-området, mens den andre da er rettet mot Eidsberg kommune ved ordfører Knut J. Herland - først og fremst for å ha latt bedriften bryte en viktig lovbestemmelse.

Han mener at denne saken til fulle viser at kommunen ligger langflat for bygdas største bedrift.

Nå forventer Jørn-Petter Herland at lensmannen i Eidsberg tar affære.

- Jeg forventer faktisk at veien fjernes, sier han.

- Ikke overraskende

Ordføreren selv er oppgitt over andmeldelsen fra sitt eget søskenbarn.

- Vi får ta dette med anmeldelsen etterhvert. Det er ikke så overraskende at dette kommer, egentlig, vi kjenner holdningen hans.

Ordføreren fortsetter:

- Det er slitsomt med stadige konflikter, men jeg tar dette med fatning. Jeg tror ikke kommunen har gjort noen feil.