Opphever skolenedleggelse på Hvaler

Kommunestyret på Hvaler vedtok i desember i fjor å bygge en ny, felles barneskole i tilknytning til ungdomsskolen på Rød på Asmaløy. Det medførte at skolene Floren og Åttekanten skole skulle legges ned. Vedtaket ble klaget inn til Fylkesmannen, som nå har konkludert med at utredningen i forkant har vært for dårlig. Avgjørelsen er dermed opphevet og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.