Vil skape turistperle ved gamle Svinesund

Halden og Strømstad i tettere samarbeide om å utvikle området ved gamle Svinesund bru til turistmagnet.

Svinesundbruene

ØNSKER TURISTPERLE VED SVINESUND. Svinesund har fra Norge stemte nei til EU i 1994 gjennomgått en betydelig forandring. Svenske og norske næringslivsfolk har tatt farvel med handletelt og butikker på hjul, bygget opp kjøpesenter og store butikker. Men på gamle Svinesund har nærmest all aktivitet forsvunnet etter at den nye brua kom i 2005.

Foto: Rainer Prang / NRK
Byline Rainer Prang
Journalist

I uka som gikk møttes kommunene Strømstad og Halden til uformelle møter om felles satsing langs grensen.

- Vi diskuterte hva vi kan gjøre for å skape liv på gamle Svinesund. Det er nok her samarbeidet mellom våre kommuner antagelig blir først synlig, sier ordfører i Halden Thor Edquist (H) til NRK.no.

De norske og svenske representantene hadde mye felles av interesser å snakke om, og det ble også diskutert å få til et interreg-prosjekt med en felles plan for hele Iddefjord-området.

Thor Edquist (H)

FEIL AT OMRÅDET LIGGER BRAKK. - Det bør være mange muligheter for å få igang aktivitet på gamle Svinesund, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vil bruke et par år

Edquist sier det er vanskelig å svare eksakt på når de første felles-tiltakene mellom de to grensekommunene vil bli satt i gang.

- Området på begge sider av gamle Svinesund er et av flere prosjekter, som vi vil forsøke å få interreg-midler til for å kunne starte opp et felles prosjekt.

Det går fort et par år før et interreg-prosjekt er realisert, sier han.

Thor Edquist sier det er få steder rundt om i verden hvor to nabokommuner i to forskjellige land, går sammen om denne type prosjekt.

- Men i Norden finnes det noen slike. I området rundt Torneo har Sverige og Finland et felles prosjekt. I vårt nærområde er det vel bare Lennart Hylands Morokulien som har forsøkt å få til noe felles.

Skianlegget på Ørje er et vellykket eksempel på et godt interreg-prosjekt mellom to nabokommuner i to land, sier Haldens ordfører til NRK.no.

Han sier at en eventuell områdeplan for hele Iddefjorden vil bli et slags pilotarbeide i så måte.

Gamle Svinesund bru

UNIKT OMRÅDE. Historisk har Svinesund vært en viktig steinalderboplass. Svinesund var et viktig post- og tollsted, og et knutepunkt mellom Norge og Sverige.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Unikt område

Edquist sier økt aktivitet på gamle Svinesund er viktig.

- Fordi det er et unikt område, med en unik og bevaringsverdig bro. Området har et stort potensiale som turistmål, sier han.

For å få maksimalt ut av turistpotensialet må området inneholde mer enn bare utsikt, mener ordføreren.

- Det ligger til rette for å kunne skape aktiviteter av ulike salg. Det er faktisk den gamle broen som nå har størst trafikkøkning prosentmessig av de to grensebruene, ifølge trafikktellinger, sier Thor Edquist.

Sverige er innenfor EU, mens Norge står utenfor, og derfor kan EUs Interreg-program kunne komme til nytte ved samarbeidsprosjekter mellom Strømstad og Halden.

EUs Interreg-program tar sikte på å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU.

Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996. Inneværende programperiode strekker seg fram til og med 2013.

Les også:

Strikkhopping fra den gamle Svinesundbrua

ADRENALINPARK VED DEN GAMLE BRUA. Bungee Team har lenge ønsket seg til norsk side av den gamle Svinesundbrua, for å drive blant annet med strikkhopp, med utspring fra undersiden av den gamle brua.

Foto: Midnight Sun Bungee Team

Sveriges og Norges fellesport

Halden-ordføreren tok kort tid etter at han ble valgt i 2011 kontakt med strikkhoppioneren Petter Kvalsvik i Bungee Team.

Kvalsvik har hatt suksess med sitt pilotanlegg på Trolljuv bru ved Åkrafjorden i Etne kommune, og startet også opp et strikkhoppanlegg i Troms i fjor.

Bungee Team har lenge ønsket seg til norsk side av den gamle Svinesundbrua, for å drive med strikkhopp, klatring og zip-line i det Kvalsvik benevner som en "adrenalinpark".

Motstand fra svenske og norske myndigheter har imidlertid dempet framdriften, og Svinesund-prosjektet har blitt lagt på is, men kan bli vekket til live.

- Mine personlige ønsker for gamle Svinesund er at det skal bli aktivitet på begge sider av broen. Siden den nye E6-en ikke tillater å stoppe på grensen, er området på gamle Svinesund for flott til å ligge brakk, sier Thor Edquist.

Ved brua ligger både det gamle festningsanlegget på Hjelmkollen på norsk side, og også inne i fjellet bak matvarebutikken på svensk side er det et gammelt festningsanlegg.

I tillegg ligger det et utsiktstårn på Dragonkullen på svensk side i området der det er utsikt til store deler av det sydlige Østfold, Hvaler og den svenske skjærgården.

- En felles Sveriges og Norgesport bør kunne berike både Strømstad og Halden turistmessig, sier Thor Edquist til NRK.no.

Grensehandel

DA SVINESUND SÅ ANNERLEDES UT. Bildet er tatt i 1963, da nordmenn invanderte Strømstad på Skjærtorsdag, og måtte skifte til venstrekjøring på svensk side straks de kom inn over grensen. Aktiviteten i svenske og norske butikker på stedet var stor helt fram til et stykke ut på 90-tallet.

Foto: Aaserud, Ivar, Ivar Aaserud / Aktuell / Scanpix

Fraflyttet, da ny bru kom

Svinesund var selve knutepunktet og et viktig turiststed i årene 1950 til et godt stykke ut på 90-tallet.

Området var tettpakket med folk, og det var trangt om plassene på restaurant Svinesundsterrassen, der østfoldinger og turister fra inn- og utland kjempet om stolsetene.

Det var både informasjonssenter for turisme, bank, butikker, restaurant og kiosk på norsk side av gamle Svinesund, men alt forsvant da størstedelen av trafikken, og all tungtrafikk, havnet ut på den nye brua over sundet i 2005.

Tolletaten, som fortsatt har lokaler på stedet, flyttet det meste av sin virksomhet til nye lokaler ved ny E6, og også på svensk side er tollerne borte.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • – Enklere for dem med kapital

    Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien er positiv til å støtte selskapet Jotunfjell som forhandler om å starte sivil lufttrafikk fra Rygge. – Det er nok enklere for dem som har kapital på plass, sier Skartlien på spørsmål om hun har mer troa på dette intitiativet enn på selskapet som de siste månedene har jobbet for å starte opp, Rygge Airport.