Ønsker mer sykkel på timeplanen

Grønn Ungdoms leder i Oslo vil ha mer sykkel og trafikk inn i skolen, slik at syklistene vet mer om hvordan de bør oppføre seg i trafikken. Hun får støtte av Trygg Trafikk.

En gutt sykler på et sykkelfortau.

Allerede i første klasse kan elever begynne å sykle til skolen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

NRK har tidligere skrevet om Faktisk.no sin faktasjekk av påstanden om at syklister ikke kan sykle to i bredden hvis det er til hinder for øvrig trafikk. Konklusjonen var at påstanden er helt feil.

– Det dreier seg ikke nødvendigvis om hva som er lov eller ikke, men heller hva som er hensiktsmessig i det aktuelle trafikkbildet. Jeg syns syklistene kan sykle to i bredden hvis det er plass til det, også kan de ta hensyn til bilistene og legge seg bak hverandre hvis det er nødvendig, sa Jan Henrik Lund, som er nestleder i Syklistenes Landsforening til NRK i går.

christine evjen

Christine Evjen i Grønn Ungdom Oslo vil ha sykkel på timeplan også på ungdomsskolen.

For å sørge for bedre sammspill i trafikken, ønsker Grønn Ungdom at sykkelen får større plass i utdanningen på barne- og ungdomsskolen.

– Det er vanskelig å få en person på femti år til å ta et sykkel kurs. Men dersom man sørger for at barn og unge lærer å ferdes med sykkel i trafikken fra skolen, så vil problemet være løst, sier Grønn Ungdoms leder i Oslo, Christien Evjen.

Hun skrev først om forslaget i ett debattinnlegg hos Aftenposten.

Vil ha sykkel på timeplan på ungdomsskolen

I dag er det sykkelopplæring for elever i femteklasse. Men Grønn ungdom Oslo ønsker også sykkelopplæring på ungdomsskolen, med fokus på bytrafikk.

– Da lærer syklistene å ferdes trygt i trafikken, både for seg selv og andre. Tar man i bruk sykkelen fra ung alder, så vil man også som voksen tenke over hvordan man ferdes.

Forslaget får støtte av Trygg Trafikk, som mener at skolene må gi bedre opplæring enn tidligere. De er allerede i dag med på sykkelopplæringen som foregår på barneskolene rundt om i landet.

– Det holder ikke bare at man har en sykkeldag og er fornøyd med det. Man må kunne evaluere hva hver enkelt elev kan. Det er også viktig at lærerne kan lære bort på riktig måte, sier Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk i Østfold.

Paal-Gunnar Mathisen, Trygg Trafikk

Paal-Gunnar Mathisen i Trygg trafikk i Østfold mener det ikke bare er bilførere som bør lære trafikkreglene.

Foto: Ida Christine Johannessen

– Dagens barnehagebarn vil være dyktigere i trafikken

I kunnskapsløfter står det kompetansemål for hva elever i fjerde-, syvende- og tiendetrinn skal kunne om sykkel og trafikk. Men Mathisen mener det må enda tydeligere frem hva elevene skal kunne.

– Det er klart at en total trafikkopplæring vil sørge for en større forståelse også for andre trafikanter. Vi mener man allerede i barnehagen bør begynne å lære om trafikk. Jeg tror at de som går i barnehagen i dag vil være dyktigere trafikanter enn det vi er, sier han.