Ønsker fortsatt egen tingrett i indre Østfold

Ordfører Erik Unaas i Eidsberg tar til orde for at det fortsatt bør være en domstol i indre Østfold.

Erik Unaas

Ordfører Erik Unaas i Eidsberg konstaterer at kollektivtilbudet fra indre Østfold mot Fredrikstad ikke er veldig godt utbygget.

Foto: Glenn Thomas Nilsen/Eidsberg kommune

Det er blitt kjent at Domstoladministrasjonen arbeider med forslag om å slå sammen de fem tingrettene i Østfold til én. I dag er det tingretter i Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad i tillegg til Heggen og Frøland tingrett med lokaler på Mysen.

Sorenskriver Arnfinn Agnalt i Fredrikstad slår fast at tingretten der har en tredjedel av sakene i Østfold, og synes at det er naturlig at en samlet domstol for Østfold lokaliseres hos ham.

– Vi har i dag velfungerende tingretter i hele Østfold. En ting er å opprette en ny institusjon, noe annet er å legge ned et tilbud som fungerer godt, sier ordfører i Eidsberg, Erik Unaas.

Geografiske hensyn

Han mener at det i det minste burde være to tingretter i fylket, dersom det skal bli endring. Han vil ha en tingrett i ytre Østfold og en i indre, og forklarer det med geografien.

– Det er jo sånn at reiseveien fra Trøgstad og Marker til Fredrikstad er på godt over en time. Det er nesten ikke kollektivtilbud den veien, og de aller fleste pendler jo vestover og nordover mot Romerike, mot Follo og Oslo. Det blir ganske trøblete da å ikke ha en tingrett i sitt nærmiljø, men i stedet å måtte reise til Fredrikstad, slik som noen ønsker å foreslå, sier Unaas.

Stort sett sikkert nok

– Sorenskriverne i Halden og Moss mener sikkerheten blir bedre med en tingrett i Østfold, fremfor dagens fem. Hva tenker du om det?

– Etter det jeg erfarer er sikkerheten for så vidt tilfredsstillende for de aller fleste av de tjenestene som tingrettene skal ivareta. Det er jo ikke tunge kriminalsaker som dominerer her i hverdagen, det er jo også et stort antall sivilsaker. Det er vel det som er størstedelen av virksomheten, sier Unaas.

Han legger til at han har oppfattet det slik at i prosjektet med færre tingretter i Norge ligger det også en oppgradering av lokaler og bygningsmasse og at det da kan gjøres noe med lokaler i både indre Østfold og ytre Østfold.