NRK Meny
Normal

Ønsker å fjerne alle handelshindringer

Arrangørene av stormøtet i Strømstad kaller samlingen av 150 politikere og tjenestemenn fra Norge og Sverige "årets viktigste norsk-svenske møte".

Svinesundbruene

MYE FELLES, MEN NOE IRRITASJON. Sverige og Norge er avhengige av å få brutt ned hindringer ved grensen for å få vekst, hevder arrangørene av stormøtet i Strømstad.

Foto: Rainer Prang / NRK

Projektet "Gränshinder för näringslivet" er et tre-årig EU-prosjekt, som jobber for å fjerne så mange hindringer som mulig mellom Sverige og Norge.

Prosjektet drives av Grensekomiteen, der åtte østfoldkommuner og Østfold fylkeskommune er med på norsk side, og strekker seg fram til sommeren 2014.

- Sverige er vår største handelspartner. Det er stor utveksling av arbeidskraft over grensen.

Derfor er det viktig for oss i Grensekomiteen å legge til rette for handel og pendling i grenseområdet, sier Thor Edquist, som er leder av Grensekomiteen og ordfører i Halden.

Arrangørene av dagens stormøte i Strømstad er Grensekomiteen og "EU-projektet Gränshinder för näringslivet".

Les også:

Vil øke handelsmulighetene

EU-prosjektet jobber for næringsdrift og pendling over grensen, og derigjennom å bidra til å stimulere utvikling og tilvekst i regionen Göteborg/Karlstad og Oslo, samt i andra grenseregioner i Sverige og Norge.

Prosjektet finansieres av Interrreg Sverige-Norge, Nordic Innovation og et 20-tall andre samarbeidspartnere.

- Et godt fungerende grenseregionalt arbeidsmarked er en forutsetning for å kunne dra nytte av grenseregionenes potensiale for blant annet å skape økonomisk vekst og sysselsetting, sier Edquist.

Eksporten av varer fra Sverige til Norge og motsatt er enorm. Sverige er Norges viktigste handelspartner.

I følge svenske Statistiska centralbyrån har Norge i løpet av inneværende år gått forbi Tyskland som det største svenske utenlandsmarkedet.

Les også:

Norsk og svensk toll

VILKÅRLIG TOLL? Svensk næringsliv mener norsk varehåndtering og uforutsigbar toll- og vareklassifisering bidrar til vanskeliggjøring av samhandel med Norge.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tollsatser til irritasjon

Svensk næringsliv har pekt på vanskelig administrasjon og uforutsigbar vareklassifisering i Norge.

En av de 150 som kommer til Strømstad i møtet i dag er Sveriges handels- og nordisk samarbeidsminister Ewa Björling.

Hun har blant annet sagt at det er billigere å handle med Syd-Korea enn Norge.

Björling har uttalt seg tydelig negativt om økte norske tollsatser, og vil gjenta sitt budskap og komme med forslag til løsninger i Strømstad onsdag.

En løsning, som vil bli presentert, er at Sverige og andre land vil be EU om å ta opp forhandlinger med Norge om en plass i EU`s tollunion.

Under dagens samling vil Björling holde et foredrag om økt eksport og nordisk samarbeide.

I følge programmet skal det også gjøres besøk ved de respektive lands tollstasjoner på Svinesund i løpet av dagen.

Thor Edquist, Høyre

VIKTIGSTE MØTEPLASS. 22 kommuner og fylkene på begge sider av grensen deltar i det regionale samarbeidet Grensekomiteen Østfold-Bohuslän/Dalsland, som for tiden ledes av Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mye felles

Sverige och Norge har mye felles, og ikke minst gjelder det grenseregionen mellom Oslo og Gøteborg.

Mer enn 12.000 svensker pendler til jobb i Norge. 750 nordmenn pendler motsatt vei.

Mer enn fem millioner biler og 700.000 lastebiler passerer grensebruene på Svinesund hvert år.

Samarbeidet Østfold-Bohuslän/Dalsland ble innledet i 1980, da Grensekomiteen ble etablert.

- Grensekomiteen er den viktigste møteplassen for svenske og norske kommuner i grenseregionen, sier Thor Edquist til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kommunalsjef tapte rettssak

    Kommunalsjef Lars Gjemmestad i Rygge tapte rettssaken om å få beholde stillingen sin i den nye storkommunen i Moss, og må betale 57 tusen kroner i saksomkostninger. Gjemmestad mente at han hadde krav på å bli stående i stillingen som kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Rygge kommune etter kommunesammenslåingen.

  • Halden planlegger utleie elbiler

    Halden kommune søker om støtter til å etablere en elbilpool.
    Kommunen ber om 3 millioner kroner fra en pott Miljødirektoratet har satt av til klimatiltak. Planen er at 35 innleide elbiler skal erstatte ansattes bruk av privatbil på jobben. Etter klokka etter kl. 16 og i helgene skal de leies ut til innbyggerne, forteller Martin vik leder for kommunikasjon og service i Halden kommune