Skipsvraket kan tømmes for olje om en måned

Skipsvraket "Nordvard" kan tømmes for olje tidligst om en måned, sier Kystverket.

Nordvard
Foto: Birger Kjølberg / NRK

I dagens møte mellom Moss kommune og Kystverket ble det sagt at det gamle skipsvraket Nordvard kan tømmes for olje tidligst om en måned.

- Vraket må tømmes

Ordfører i Moss, Paul Erik Krogsvold krever at vraket må tømmes så fort som mulig.

- Det er ikke noe som tyder på en forbedring, her er det kontinuerlige utslipp. Vi forventer nå at skipet blir tømt i løpet av høstenm sier ordføreren.

For å samle opp oljesølet fra "Norvard" la Kystverket torsdag ut en såkalt sperrering i sjøen. Nå arbeider de med å finne ut hvordan vraket kan tømmes på en best mulig måte.

Opprydningsarbeid i forbindelse med oljesøl

Slik så det ut da de ryddet havna for oljesøl da skipet lakk olje for noen uker siden.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Undersøkelser

- Vi har igangsatt undersøkelser for å finne ut  hva vi kan gjøre med selve vraket som ligger der nede, sier seksjonssjef Hans Marius Ly fra Kystverket.

Kystverket sier de trenger en måned før de kan begynne å tømme vraket. Det lekker et tonn med olje fra skipsvraket i døgnet, det vil si at det kan komme til å lekke 30 tonn til før skipet blir tømt.

- Hvis man regner på den måten, får vi det tallet. Men vi vet ikke om den tanken inneholder 30 tonn med olje. Og det er det vi nå vil finne ut av, sier han.