Oljesølet koster dyrt

Hittil har lekkasjene fra skipsvraket Nordvard kostet brannvesenet i Moss 400.000 kroner på tre uker.

Opprydningsarbeid i forbindelse med oljesøl
Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Pengene har gått til mannskap, utstyr og til en miniubåt som ble brukt til å filme vraket i Mossesundet.  

- Ut fra vi har slått sammen av regninger og det vi ser av forbruk av tid og sånn, ligger det på rundt 400.000 kroner, sier brannsjef i Moss, Jack Hatlen.

Kystverket tar regningen

Skipsvraket "Nordvard" ble senket av allierte fly i desember 1944 og ligger på ca. tretti meters dyp i Mosse-sundet.

I september ble det oppdaget en kraftig oljelekkasje fra det gamle skipsvraket. Skipet lekker fortsatt, og på det verste har det lekket over et tonn med dieselolje fra vraket i døgnet.

Brannsjef Jack Hatlen vil sende regningene for opprydningsarbeidet videre til Kystverket.

- Dette har vi fått lovnader fra Kystverket om at staten betaler. Alle utgifter vi pådrar oss, vil erstattes av Kystverket, sier Hatlen.

Tømmes om en måned

I et møte mellom Moss kommune og Kystverket i slutten av september ble det sagt at det gamle skipsvraket Nordvard kan tømmes for olje tidligst om en måned. Miljøvernorganisasjonen Bellona mener Kystverket bør handle kjappere.

- Når det er en akutt situasjon, har Kystverket alle muligheter til å sette i gang tiltak og sørge for en inndekning av regninga i ettertid, sa Dalen til NRK tirsdag.

Bellona sammenligner Nordvard med Server-havariet utenfor Fedje tidligere i år. Bellona mener at myndighetene må reagere raskt for å unngå at flere hundre tonn olje fra Nordvard slipper ut i Mossesundet.