Vil vokte rettighetene

Ole Christian Østlund bor i Trondheim, men er Demokratenes 1. kandidat i Østfold.

Ole Christian Østlund (Demokratene)
Foto: Privat

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Som partipolitisk uavhengig takket jeg ja til å stå på Stortingsvalgslisten 2009 til Demokratene i Østfold.

Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene

– Nasjonal sikkerhetspolitikk, forsvar. Rettsikkerhet , menneskerettigheter og økonomisk frihet.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Felles forståelse i saker av betydning for Norge som selvstendig nasjon og samarbeidsvilje.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– De som har forståelse for betydningen norsk sikkerhetspolitikk har for fremtidens Norge. Norsk territorium i havområdene i nord er utvidet med et areal større enn Storbritania. Dette stiller krav til norsk sikkerhetspolitisk tenkning.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Rødt

Hvordan stiller du deg til utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold?

– Positiv til effektivisering av jernbanenettet i Norge.

Hva mener du om sammenslåing av kommuner?

– Der dette er til innbyggernes/beboernes beste.

Bør det åpnes for tvangssammenslåing av kommuner?

– Demokrati tilsier at dette bør avgjøres av innbyggerne/beboerne uten annet påtrykk fra myndighetene enn presentasjon (markedsføring) av fordeler og ulemper.

Hvordan ønsker du at Moss Lufthavn Rygge skal utvikle seg i framtiden?

– Som regional nasjonal og internasjonal flyplass på linje med andre regionale flyplasser og på kommersielt grunnlag.