Økning i varsler om dårlig dyrevelferd

Mattilsynet har merket en stor økning i bekymringsmeldinger om dårlig dyrevelferd. Brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet.

Nedslående forhold for slaktegris

Mattilsynet startet i fjor et tilsynsprosjekt i Rogaland. Gjennom flere reportasjer har NRK fortalt om rystende forhold hos grisebønder. Rapporten fra Mattilsynet publiseres senere i år.

Foto: Mattilsynet

– Det er en stadig økende oppmerksomhet rundt dyrevelferd, så bekymringsmeldingene vil trolig fortsette å øke, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet til VG.

I fjor høst fikk Mattilsynet inn over 3500 bekymringsmeldinger om dårlig dyrevelferd i Norge, en økning på rundt 500 meldinger fra samme periode i 2016.

Det ble oppdaget brudd på regelverket i 40 prosent av dyreholdene. Ved 17 dyrehold ble det oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyrene.

– Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Knævelsrud.

Regelbrudd i svinebesetninger mer enn doblet

For besetninger med griser er registrerte saker med brudd på regelverket for dyrevelferd mer enn doblet i forhold til samme periode i fjor, fra 92 til 202 saker.

– Det pågår en egen tilsynskampanje med slaktergriser i Rogaland, og funnene der er et vesentlig bidrag til det høye antallet brudd på regelverket for dyrevelferd i svinebesetninger. Rapporten fra prosjektet i Rogaland vil bli publisert senere i år, sier Knævelsrud i en pressemelding.

Mandag sa landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK at han var forberedt på å følge opp med strengere rutiner og hyppigere kontroller hos svinenæringen.

– Jeg vil gi næringen en sjanse til å rydde opp på egen hånd først. Skjer ikke det må vi vurdere å stramme inn praktiseringen av regelverket. Da er jeg forberedt på å følge opp med krav om strengere rutiner og hyppigere kontroller, sier Dale.

Dårlige forhold hos grisebønder

I desember 2017 kunne NRK presentere denne videoen fra Mattilsynets uanmeldte besøk hos grisebønder.

Skole vil bedre grisehold etter kritikk

Rett før nyttår fikk naturbruksskolen Kalnes i Sarpsborg kritikk for sitt dyrehold, etter at Mattilsynets inspektører dokumenterte at minst 80 prosent av grisungene hadde sår på framknærne, som følge av for hardt underlag.

Det var elever som leverte en omfattende bekymringsmelding om dyreholdet ved skolen, som er en av de eldste fagskolene for landbruk i Norge. Mattilsynet konkluderte med at skolen brøt dyrevernsloven og flere forskrifter i sitt dyrehold.

Grisehold på Kalnes

Mattilsynet slo fast at minst 80 prosent av spedgrisene på Kalnes videregående skole hadde sår på framknærne, som følge av for hardt underlag.

Foto: Petter Larsson/NRK

Kritikken førte til at skolen nå forsker på ulike løsninger med nye typer underlag for at grisene skal få det bedre.

Håpet er at utprøvingen skal gi resultater som kan komme hele svinebransjen til gode, og skolen er i løpende kontakt med Mattilsynet underveis.

– Det er positiv at de prøver ut nye metoder. Det høres konstruktivt ut, så får vi se hva utfallet blir, sier avdelingssjef i Mattilsynet, Jarle Bergsjø.

Han kjenner ikke til andre som forsøker å bedre bingeforholdene for spedgris.