Nytt verneområde i sjøen

Forsvarets virksomhet ved Rauer har ført til at sjeldne arter har overlevd i Rauerfjorden utenfor Fredrikstad. Nå kan områdene i sjøen bli vernet.

Rauer

Sjøområdene utenfor Rauer kan bli marint verneområde.

Foto: NRK

– Det har aldri vært trålet med bunntrål i Rauerfjorden, på grunn av minene som lå der.

Finn Roar Johansen, leder i Fredrikstad og Rygge fiskerlag forteller at de er vant til å leve med restriksjoner i dette området utenfor Engelsviken i Fredrikstad.

Rauøy fort

Rauøy fort, utenfor Engelsviken, var et av kystfortene i Oslofjorden.

Foto: Helge Holst / NRK

Fra krigen og fram til for få år siden var området stengt for alle andre enn Forsvaret.

Sjeldne arter

– Det er konstatert at det er et stort mangfold av planter og dyr i området, sier seksjonsleder Knut Fossum i Miljødirektoratet. De har nå bedt fylkesmannen utrede et marint vern av området.

– Det er gjort undersøkelser hvor det ble funnet arter som ikke er påvist andre steder i Norge, så at det er et spesielt område er det liten tvil om, mener Fossum.

Utredningen som fylkesmannen skal gjøre i år vil avklare hvor stort område som bør vernes og hvilke restriksjoner det eventuelt vil bli på aktiviteten i fjorden.

– Det som er poenget er å unngå at bunnforholdene blir ødelagt eller påvirket negativt.

Laster kart, vennligst vent...

Nytt verneområde i Rauerfjorden skal utredes, avgrensning av området er ikke bestemt.

Forskere ønsket forbud

Finn Roar Johansen forteller at da kystfortet på Rauer ble lagt ned ønsket forskere at forbudet mot bunntråling skulle bestå. Målet var å ha et referanseområde slik at de kunne se forskjell på hva som skjer i områder hvor det er tråling og hvor det er forbudt.

– Det var vi enige i, sier Johansen.

Han har ikke noe mot et vern av Rauerfjorden dersom restriksjonen blir som de er i dag.

– Det vil si at det er forbud mot bunntråling, men alt annet fiske er tillatt.

Fylkesmannen i Østfold skal nå i gang med forberedelsene til en vernesak.

Fiskerne regner med at de blir tatt med på råd, slik de ble da nasjonalparken på Hvaler ble opprette og områder i sjøen ble vernet. Erfaringene derfra er gode, mener Johansen.

– Det fungerer veldig greit.