Nyskapningspris til Dynatec

Askim-bedriften ble belønnet for sitt arbeid med blant annet å gjøre solcellepaneler billigere å produsere.

Nyskapningspris til Askim-bedriften Dynatec

Espen Evensen fra NHO Østfold (t.v) overrekker prisen til Josef Filtvedt fra Dynatec.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– For oss er det en stor inspirasjon og anerkjennelse å få denne prisen. Vi er overrasket og veldig glade, sier Josef Filtvedt, teknisk sjef i Dynatec og daglig leder i Dynatec Engeenering.

Han har nettopp mottat nyskapningsprisen fra NHO Østfold. Den har de fått for sin innsats for å gjøre blant annet solcellepaneler tilgjengelige for allmennheten.

Dynatec Engeenering har funnet en billigere metode å produsere silisium på, et grunnstoff som brukes til å produsere både solcellepaneler og moderne batterier.

Dynatec

Dynatecs lokaler i Askim.

Foto: Heidi Gomnæs

– Det er et viktig skritt på veien til å gjøre elproduksjon fra solceller lettere tilgjengelig. Det viser at Østfold har mye av kompetansen som er nødvendig for å få til det grønne skiftet. Det er viktig for oss å synliggjøre dette, for vi har lenge vært i skyggen av oljeindustrien, sier Espen Evensen, regiondirektør i NHO Østfold.

– Bruk oljeressursene til grønn energi

For Filtvedt og Dynatec betyr prisen hovedsakelig at flere legger merke til det de har jobbet med siden 2007.

– Det betyr at flere enn oss ser at dette arbeidet er viktig, og at vi har startet et løp som flere enn oss har tro på, sier Filtvedt.

Han understreker at bruken av fossilt brennstoff ikke kommer til å stå igjen som den mest stolte perioden i menneskets historie. Likevel mener han oljeeventyret har betydd mye.

– Oljen har gitt oss muligheter som vi ikke hadde hatt ellers. Men nå bør vi bruke ressursene som oljen har skapt til å skape grønn, fornybar energi.

Regionsdirektøren i NHO Østfold, Espen Evensen, skryter også av at bedriften er dyktige til å ta inn lærlinger og jobbing opp imot skolene.