Nye Melløs Stadion - pris: 215 mill

Det nye stadionanlegget i Moss ligger an til å få en prislapp på 215 millioner kroner.

Nye Melløs Stadion i Moss
Foto: Multiconsult

- Den største delen av stadionanlegget er kommunalt, som kommer til å bestå av tre tribuner; en kortside og to langsider, forteller Hans Jørn Rønningen som er styreleder i Moss Fotballklubb.

I tillegg skal kommunen stå for banen med flombelysning og alt som hører til.

Utgifter gir inntekter

Moss Fotballklubb skal stå for den siste kortsiden. Der skal det settes opp et næringsbygg, som styrelederen håper skal gi klubben noen inntekter.

Men det er ifølge forprosjektet. For selv om det er vedtatt i bystyret at kommunen skulle være med på laget, så er ikke det endelige vedtaket tatt.

- Kommunen ville ha en mer detaljert plan for hva de eventuelt gikk inn i og bevilget derfor 350 000 kroner til forprosjektet, som Moss Kommunale Eiendomsselskap har stått bak, forteller Rønningen.

Moss Fotballklubb har hele tiden fulgt arbeidet med forprosjektet tett.

Behandles i kommunen

Denne uken skal rådmannen i Moss gi sin innstilling til prosjektet, og så skal saken behandles i skole- oppvekst- og kulturutvalget i begynnelsen av juni.

Anlegget skal ha plass til 8 500 tilskuere og tilfredsstille fotballforbundets krav til eliteserieanlegg.

Styreleder i Moss Fotballklubb, Hans Jørn Rønningen, håper at bystyret i Moss går inn for planene slik at det nye anlegget kan stå ferdig om to år.

Gamle Melløs Stadion skal fremdeles bevares og i hovedsak brukes av friidrettsutøvere.