Nye fire uker med varetekt for 81-åring

Sarpsborg tingrett mener at å løslate en 81 år gammel Sarpsborg-mann som er tiltalt for forsettlig drap på sin kone vil være «egnet til å støte almenhetens rettsfølelse».

Harald Otterstad

Harald Otterstad forsvarer den 81 år gamle mannen som ber om å bli løslatt fra varetekt.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Tingretten avslo begjæringen om løslatelse mannen og hans advokat Harald Otterstad la fram, og slår fast at det året han har sittet i varetekt plusses på med fire nye uker i varetekt. Mannen blir dermed sittende fram til og med 16. mai.

Retten viser også til at dommen på 13 år, som ble anket, kom fra en enstemmig tingrett. Bevisførselen under tingrettssaken legges også til grunn for at retten fremdeles mener mistanken mot mannen er sterk.

Harald Otterstad har allerede varslet at kjennelsen vil bli anket.

– Han har et intenst ønske om å bli løslatt fra varetekt, og det har jeg full forståelse for. Vi får forsøke å appelere til neste domstol, og det er Borgarting lagmannsrett, sier han.

Sviktende helse

81-åringen anket også drapsdommen i sin helhet, og sitter nå varetektsfengslet i Halden fengsel mens han venter på ankesaken i Borgarting lagmannsrett i juni.

– For det første må jeg presisere at dommen fra Sarpsborg tingrett ikke er rettskraftig, og jeg vil hevde at det er aldeles uvisst hva resultatet i lagmannsretten kan bli, sier Otterstad og legger til:

– Når det gjelder begjæringen om løslatelse, så er han nå 81 år gammel, og har absolutt fått en sviktende helse, ikke minst psykisk, som følge av et belastende varetektsopphold.

Drap på Grålum i Sarpsborg

Politiet pågrep mannen utenfor hans bolig på Grålum i Sarpsborg 18. mars. 81-åringen har sittet fengslet siden.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Helt uforholdsmessig

Også da den nå 81 år gamle mannen ventet på hovedforhandlingen i Sarpsborg tingrett, begjærte han seg løslatt fra varetekt flere ganger.

Hver gang ble begjæringene avslått, begrunnet med at en løslatelse ville være egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse.

Nå har han sittet fengslet i over ett år – helt siden han ble pågrepet for drapet i mars 2015.

– Dette må sees i lys av tiden som går. Det er overhodet ikke vanskelig å se at det vil kunne støte folks rettsoppfatning hvis man løslater en person kort tid etter at en alvorlig hendelse har funnet sted. Men her snakker vi om ett år, sier Otterstad og legger til:

– Tatt i betraktning hans svært høye alder, så er det som skjer nå helt uforholdsmessig, slik jeg ser det.

Les også: