Ny rettssak om smugling av 70 tonn øl

I neste uke kommer saken til åtte polske menn, som er dømt for smugling av 70 tonn øl, opp for Borgarting lagmannsrett i Sarpsborg.

Vogntog Alkoholbeslag

Dette vogntoget, fullastet med øl, ble stanset på Svinesund i mai i fjor.

Foto: Tollvesenet

Fire ganger i løpet av de første sju månedene i fjor krysset vogntog fullastet med alkohol grensen ved Svinesund. 70.500 liter øl, 7500 liter brennevin og 340.000 sigaretter ble smuglet inn i landet. Samlet avgiftsunndragelse var på 7,8 millioner kroner.

Et depot med alkohol og tobakk i Hobøl ble avslørt i januar i fjor.

I juni ble åtte menn i alder 23 til 46 år dømt for smugling i Halden tingrett. Dommene lød på fra fengsel i to år til fengsel i fem år. Samtlige tiltalte erkjente seg ikke skyldige under rettssaken i tingretten.

I tingretten ble alle de åtte funnet skyldige i smugling, gjennomført av en organisert kriminell gruppe. Retten bestemte også at alkohol, tobakk, et vogntog og en personbil skulle beslaglegges.

De domfelte anket dommen fra Halden tingrett. Ankesaken kommer opp for Borgarting lagmannsrett i neste uke. Lagmannsretten settes i Sarpsborg tinghus fra førstkommende tirsdag, og det er satt av åtte dager til behandling av saken.