NRK Meny
Normal

Ny kamp om Svinesundsterskelen

Nexans kontrakt om levering til verdens største sjøkabelprosjekt setter ny fart i diskusjonen om Svinesundsterskelen som begrenser skipstrafikken inn til Halden. Kystverket tror det blir vanskelig å få svenskene til å gå med på endringer.

Iddefjorden mellom Norge og Sverige

Spørsmålet om en dypere innseiling til Halden kommer opp igjen nå.

Foto: Morten Holm / Scanpix

I forrige uke kom nyheten om storkontrakten til Nexans. Kontrakten er en del av NorLink-prosjektet, en undersjøisk kraftkabel fra Norge til Tyskland som skal muliggjøre utveksling av miljøvennlig kraft.

Kontrakten aktualiserer spørsmålet om en dypere innseiling til Halden, at noe blir gjort med Svinesundsterskelen. Halden-ordfører Thor Edquist mener det haster å fjerne terskelen ved Svinesund, slik at større skip kan seile inn Ringdalsfjorden.

Vanskelig å få til

Men Kystverket heller kaldt vann i årene til de som håper på en dypere innseiling til Halden i nær fremtid.

– Det blir vanskelig å få til på kort sikt, sier regiondirektør Sven Arild Hansen i Kystverket sørøst. – Hva som kan skje langsiktig, vet en jo ikke. Men jeg tror at det er en ganske stor utfordring å eventuelt å få til noe der.

Hovedutfordringen ligger i at Ringdalsfjorden og Iddefjorden er beskyttet gjennom EUs arts- og habitatdirektiv.

Det har blitt arbeidet med å få til en utdyping ved Svinesund i mange år, men foreløpig har man ikke fått med seg svenskene.

– Vi har vært i dialog med svenskene, men slik vi oppfatter det er det svært vanskelig å se for seg at de vil endre oppfatningen og si ja til å gjennomføre det. Jeg tror i så fall så må det være en politisk løsning som de får til, mener Sven Arild Hansen.

Forventer fortsatt innsats

Erlend Wiborg

Erlend Wiborg mener Kystverket må arbeide videre for å finne en løsning for Svinesundsterskelen.

Foto: NRK

Denne politiske løsningen må Samferdselsdepartementet finne. Erlend Wiborg fra regjeringspartiet Frp sier at det jobbes med saken, og forventer at Kystverket gjør det samme:

– Etter at vi fikk ny regjering har vi hatt utstrakt møtevirksomhet opp mot svenske myndigheter. Nå har Sverige fått en ny regjering og dessverre er det Miljøpartiet i Sverige nå som sitter på makten i denne saken. Det gjør det ikke lettere, sier Wiborg.

Han har likevel tro på at det skal være mulig å finne en løsning.

– Kystverket kan bare glemme å gi opp kampen. De har full politisk backing fra Fremskrittspartiet og regjeringen, sier Wiborg.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • To alternative Glomma-passeringer

    Det gjenstår bare to realistiske traseer for den nye jernbanebrua over Sarpsfossen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Det tredje forslaget som har blitt utredet gikk over et deponi til Borregaard som inneholder store mengder kvikksølv. Å legge jernbanen her ville koste over en milliard kroner i opprydding, og er helt urealistisk, ifølge Bane NOR.