NRK Meny
Normal

Ny bru vil koste 270 millioner

Prisoverslag viser at en ny bru over Kjøkøysund vil koste 270 millioner kroner. En reparasjon kan gjøres for 16 millioner.

Kjøkøysund Bru

Kjøkøysund bru trenger en oppgradering. Kostnaden kan bli fra 16 til 270 millioner kroner, avhengig av alternativet som blir valgt.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Dagens bru er i så dårlig forfatning at Statens vegvesen har blitt nødt til å fjerne store lag med asfalt. Når tunge lastebiler skal over brua får ingen andre kjøre samtidig.

– Det haster for så vidt med å gjøre noe. Vi har et opplegg med signalregulering for tungtrafikken, som vi kan leve med en kort stund. Men det er ikke en situasjon vi ønsker å ha over tid, sier leder av driftsseksjonen i Statens vegvesen Arne Bjørklund.

Han forteller at vegvesenet har vurdert tre forskjellige alternativer.

  1. Forsterke dagens bru og bygge en parallell gang- og sykkelbru.
  2. Henge opp brua i kabler fra to tårn à la Puttesundbrua, som det allerede er gjort en tilsvarende forsterkning på.
  3. Rive dagens bru og bygge en helt ny bru.

Å bygge en helt ny bru har en prislapp på anslagsvis 270 millioner kroner.

– Dette er anslagstall og må ikke tas som endelige kostnadstall. Men det er for å ha et godt sammenligningsgrunnlag mellom de forskjellige alternativene, sier Bjørklund.

Velger på nyåret?

Arne Bjørklund

Leder av driftsseksjonen i Statens vegvesen Arne Bjørklund.

Foto: Tomas Berger/NRK

Det billigste alternativet vil være å forsterke dagens bru med karbon. En grov prisberegning viser en kostnad på om lag 16 millioner kroner.

Skal det være gang- og sykkelsti over Kjøkøysund, må det bygges ved siden av.

– En bru som blir forsterket med karbonfiber vil ikke ha samme levetid som en ny bru. Uansett må det før eller senere bygges en ny bru. Vi gjør noen vurderinger videre, for å se hva som er det mest lønnsomme alternativet, mener Bjørklund.

Vegvesenet har som mål å få på plass utredninger, slik at Østfold fylkeskommune kan gjøre et valg på nyåret.

– Ut fra det valget som blir tatt, så vil vi sette i gang med prosjektering og etter hvert bygging når bevilgningene foreligger, sier Bjørklund.

Gjelder flere bruer

Men det er ikke bare Kjøkøysund bru som er i dårlig forfatning. Ifølge Bjørklund er det behov for å gjøre reparasjoner på flere av bruene ut til Hvaler.

Bjørklund forteller at det er klart mest kritisk for Kjøkøysund bru, men vegvesenet sjekker også hva som må gjøres med de andre bruene.

– Vi har fått i oppdrag og se på alle bruene, og muligheten til å henge på en gang- og sykkelvei på disse bruene. I den sammenheng blir alle bruene inspisert, og det er nok en del ting som må gjøres også på de andre bruene, sier han.

Vegvesenet vil fremme sak overfor fylkeskommunen om at man ser på kostnadene ved alle bruene under ett.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: