Hopp til innhold

NRK avslører: Barn kommer for å få hjelp – blir rusavhengige

I over ett år har NRK snakket med 100 barn og unge som har erfaring med rus og barneverns­institusjoner. De forteller om en ruskultur med overdoser, heroinsprøyter på rommet og dop på døra.

Collage av rusmidler: jente med sprøyte i armen, jente med LSD-pille på tunga, forskjellige piller og sopp

Bildene er sendt til NRK fra ulike barn og unge som bor eller har bodd på barnevernsinstitusjoner, og er gjengitt med tillatelse.

Foto: Privat

Bildene er sendt til NRK fra ulike barn og unge som bor eller har bodd på barnevernsinstitusjoner, og er gjengitt med tillatelse.

Foto: Privat

Ei ung jente ser i kameraet. Øynene er sløve, tennene klaprer og i bakgrunnen er det musikk.

Dette er en av flere rusvideoer som er lagt ut åpent på TikTok av kontoer som også deler om barnevern eller institusjoner.

Graveredaksjonen i NRK Sørøst har i over ett år snakket med 100 barn og unge som har delt slike videoer.

De tegner et bilde av en ruskultur på norske barnevernsinstitusjoner:

  • Halvparten forteller at de i perioder rusa seg daglig
  • 87 forteller at de har tatt ulovlige rusmidler innenfor institusjonens fire vegger
  • 75 forteller at de har vært rusa foran ansatte
  • 28 forteller at de prøvde heroin for første gang mens de bodde på barnevernsinstitusjon

De 100 unge NRK har snakket med er mellom 13 og 23 år og bor, eller har nylig bodd, på barnevernsinstitusjoner. De er ikke representative for alle barn som bor der.

35 sier de ble introdusert for rus

I samtalene vi har hatt med de 100 har vi spurt om hvordan de kom i kontakt med ulovlige rusmidler:

  • 35 forteller at de ruset seg for første gang mens de bodde på en barnevernsinstitusjon
  • 39 sier at de hadde prøvd noe før, som oftest hasj. Men det var først da de flyttet på barnevernsinstitusjon at de prøvde sterkere stoffer
  • 13 sier at rusbruken deres ikke ble verre, mens to svarer at de ikke har ruset seg på barnevernsinstitusjon
  • De siste elleve svarer av ulike grunner ikke på spørsmålet

Divisjonsdirektør Tove Bruusgaard i Barne-, -ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier de kjenner til utfordringene med at barn og unge blir rusavhengige, og at det er sterkt og trist å høre det ungdommene forteller.

Divisjonsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir

Direktør Tove Bruusgaard i Bufdir.

Foto: Håkon Benjaminsen / Håkon Benjaminsen

Men hun peker også på at institusjonene skal være hjem, ikke fengsler. Ungdommene som bor der skal leve mest mulig normale liv med minst mulig tvang.

– Vi kan ikke kontrollere alt som skjer på institusjonene alle timer i døgnet. Men vi må i hvert fall jobbe for å gjøre det bedre enn det er i dag, sier hun.

Utsettes for overgrep i jakten på rus

I samtalene NRK har hatt, var det 10 jenter som helt uoppfordret fortalte oss at de var blitt utsatt for overgrep i forbindelse med rus mens de bodde på barnevernsinstitusjon.

Tall NRK har samlet inn fra Bufdir og Oslo kommune viser at det er registrert 114 overgrepsvarsler ved norske barnevernsinstitusjoner i perioden 2020-2023. De fleste hadde skjedd utenfor institusjonsområdet.

Divisjonsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir tror det totale antallet er mye høyere.

– Vi er helt sikre på at de tallene ikke reflekterer det reelle omfanget av overgrep disse barna blir utsatt for, sier hun.

Det var ikke mulig for bydelene i Oslo å gi oss de private barnevernsinstitusjonene sine avviksmeldinger. Noen sa at jobben ble for stor, andre viste til at dette er sensitive opplysninger de ikke vil gi fra seg og noen sa at de ikke hadde denne oversikten.

Hei!

Takk for at du leser! Vi har det siste året snakket med barn og unge som deler åpent på TikTok om sine erfaringer med rus og barnevernsinstitusjoner. Det har resultert i en rekke saker om dette temaet. Har du tips eller innspill, send oss gjerne en e-post.