Nortura må endre rutiner

Mattilsynet mener at hensynet til mattrygghet ikke er ivaretatt hos Nortura Hærland. Blant annet bruker ikke ansatte munnbind ved plukking av kylling.

Nortura Hærland

Nortura i Hærland må gå gjennom hele kvalitetssystemet sitt på nytt.

Foto: NRK

Nortura i Hærland må gjennomgå hele HACCP-systemet sitt, et verktøy innen kvalitetssikring, etter at Mattilsynet i februar gjennomførte revisjon hos bedriften.

Ansatte brukte ikke munnbind

Jorunn Aasgaard Grini

Seksjonssjef hos Mattilsynet avdeling Østfold og Follo, Jorunn Aasgaard Grini, sier det er svært viktig at bedrifter har et godt kvalitetssystem.

Mattilsynet fant at det ikke var sammenheng mellom de skriftlige rutinene og det de ansatte ved fabrikken faktisk gjorde. I revisjonsrapporten står det blant annet at Mattilsynet observerte flere potensielle farer som ikke var nevnt i fareanalysen til fabrikken.

Kun bakterien Listeria monocytogenes var nevnt som en potensiell fare, en bakterie som kan forårsake sykdommen listeriose både hos dyr og mennesker.

Mattilsynet observerte at de ansatte ikke brukte munnbind og snakket med hverandre samtidig som de plukket kylling.

Kyllingskjæring på Nortura Hærland i Østfold

Illustrasjon: Mattilsynet mener Nortura Hærland må rette opp i de skriftlige rutinene. På bildet vises kyllingskjæring ved Nortura Hærland.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

– Det står i rutinene til Nortura at de ansatte skal bruke munnbind, og da må de bruke det. Hvis en ansatt er forkjølet eller syk på annen måte, kan det forurense kjøttet. Så det er en sikkerhet det å bruke munnbind, forklarer seksjonssjef hos Mattilsynet avdeling Østfold og Follo, Jorunn Aasgaard Grini.

Etterspør bedre kontroll

I revisjonsrapporten står det blant annet også at fabrikken ikke hadde en øvre temperaturgrense for salatkjøtt som kunne fryses for å sikre god kvalitet. Alt kjøtt over fire grader ble fryst. Mattilsynet etterspør hvilke vurderinger som gjøres av kjøttet for å kontrollere at det er trygt, eller om det går direkte til frys uten å sjekkes.

– Varer som oppbevares kjølig skal oppbevares ved fire grader eller lavere, hvis ikke virksomheten selv setter en annen temperatur. Vi kan godta høyere temperaturer, om ikke regelverket setter krav til en bestemt temperatur. Om Nortura kan dokumentere at for eksempel seks grader er trygt, har ikke vi noe å si på det.

Lars Ove Flaten

Fabrikkdirektør i Nortura Hærland, Lars Ove Flaten, sier at de nå vil ordne opp.

Foto: Privat

– Vanligvis blir holdbarheten kortere, når temperaturen blir høyere. Da må virksomheten gjøre en vurdering av hvor lenge varen har vært ved en temperatur som er høyere enn fire grader, og ut i fra det sette en kortere holdbarhet, enn det de ellers ville gjort. Og det er dette vi etterspør, hvilke vurderingen som gjøres når kjøttet har vært oppbevart over fire grader.

Skal gjøre endringer

Fabrikkdirektør i Nortura Hærland, Lars Ove Flaten, sier at de har et tett og godt samarbeid med Mattilsynet og de vil nå gjennomgå kvalitetssystemet på nytt.

– Mattilsynet avdekket at rutinene ikke var helt på plass, og det kommer vi selvfølgelig til å ta tak i. Vi etterfølger de krav og henstillinger som vi får fra Mattilsynet, sier han.

– Mattilsynet skriver at hensynet til å produsere trygg mat ikke er ivaretatt, hva sier du til det?

– Det er skrevet i rapporten. Det henger sammen med at HACCP som et verktøy skal brukes inn mot produksjon av trygg mat. Mattilsynet avdekket avvik i forhold til å ha de rutinene beskrevet, i forhold til hva vi gjør i hverdagen. Som det fremgår av hovedkonklusjonen er det mye bra, men det er noen mangler i forhold til hva som er dokumentert, sier han.