Norges eldste teater undersøkes

Norges eldste bevarte barokkteater, Konservativen, i Halden har fått 145 000 kroner fra Østfold fylkeskommune til å undersøke bygningens historie.
Den bygningsarkeologiske undersøkelsen skal munne ut i en plan for framtidige restaureringsarbeider

Den gamle teatersalen i konservativen i Halden
Foto: NRK