NRK Meny
Normal

Høyesterett: Nordby må betale avgift til Halden

Halden kommune har rett til å kreve ti millioner i tilknytningsavgift for vannet til Nordby Shoppingcenter i Strömstad. Det har Høyesterett bestemt.

Nordby Shoppingcenter, Svinesund

Nordby Shoppingcenter er dømt til å betale ti millioner i tilknytningsavgift for vann til Halden kommune.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tvisten gjelder en regning på ti millioner Halden kommune sendte til kjøpesenteret etter at senteret hadde fått koble seg på vannettet til kommunen. Høyesterett har kommet til samme resultat som Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett: regningen må betales.

La rør fra Sponvika

I 2005 inngikk Nordby Shoppingcenter en avtale om at senteret skulle få vann fra Halden. På dette tidspunktet hadde kommunen ingen tilknytningsavgift for vann, bare årlige avgifter.

Det ble lagt rør fra Nordby syd for Svinesund til Ringdalsfjorden, under fjorden og fram til Sponvika, der Halden kommunes vannledning ligger.

Innførte tilknytningsavgift

Først våren 2008 kunne kjøpesenteret koble seg til det kommunale Halden-vannet. Og i mellomtiden hadde kommunen innført tilkoblingsavgift for vann. Denne avgiften nektet kjøpesenteret å betale, og saken endte i rettssystemet.

Vinteren 2012 var saken oppe for Halden tingrett. Tingretten ga kommunen medhold i kravet, og dømte kjøpesenteret til å betale 9,9 millioner i avgift og 150.000 kroner i saksomkostninger. Denne dommen anket Olav Thon-gruppen, som eier kjøpesenteret, inn for lagmannsretten.

I oktober i fjor ble saken behandlet i lagmannsretten, som også kom fram til at kjøpesenteret må betale avgiften. I lagmannsretten var det dissens: en av de tre dommerne stemte for at avgift ikke skulle betales. Flertallet i lagmannsretten konstaterte at avtalen ikke nevner tilknytningsavgift, men at avtalen heller ikke sier at tilknytningsavgift ikke skal betales.

Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett, og nå foreligger avgjørelsen derfra.

Uenighet om lovbruk

Heller ikke Høyesteretts dommere var helt enige. Tre av de fem dommerne mente at vass- og kloakkavgiftslova fra 1974 ikke stiller noen geografiske begrensninger til hvem som kan pålegges å betale avgift, at loven også gjelder utenlandske brukere.

Mindretallet på to mente at loven ikke kan brukes til å pålegge utenlandske brukere å betale avgift, men at avtalen som forelå forpliktet kjøpesenteret til å betale avgift på lik linje med kommunens norske vannabonnenter.

Pengene er øremerket

Ordfører Thor Edquist i Halden konstaterer at kommunen har vunnet fram i en prinisippielt viktig sak.

– Pengene står ikke til fri disposisjon for kommunen, de er bundet opp til vann- og avløpssektoren. Avgifter som er tatt inn for vann- og avløpsanlegg skal brukes til dette, sier ordføreren.

Han legger til at de kommer godt med. Kommunen har flere pålegg fra fylkesmannen om utbedringer av anlegg, og det er snakk om investeringer for flere hundre millioner kroner samlet.

– Høyesteretts avgjørelse kan jo få betydning dersom det kommer flere henvendelser om å knytte seg til vannettet fra den andre siden av grensen. Halden har tilgang på mye og godt vann, sier Edquist.


SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Truet med pistol mot hodet

    Politiet fikk melding sent torsdag kveld om at en kvinne var skallet ned av en mann i en bolig i Fredrikstad. Mannen truet henne også ved å holde en pistol mot hodet hennes. Klokka fem ble mannen pågrepet utenfor en bolig på Rolvsøy. Pistolen viste seg å være gassdrevet og ikke funksjonell, melder politiet.

  • Tatt på avfallsanlegg

    To menn ble pågrepet etter at de stjal gjenstander fra Rokke avfallsanlegg i Halden. De to blir også siktet for oppbevaring og bruk av narkotika, melder politiet.