Hopp til innhold

NHO om Viken Park: Vil bygge ned naturområdet for å satse på grønn industri

– Det er en vanskelig og krevende balansegang, sier seniorrådgiver i NHO Oslo og Viken, Jon-Vidar Knold.

Viken Park plantegninger

Dette kan bli et av de største naturinngrepene i Norge. NHO mener prosjektet bør gjennomføres.

Illustrasjon: GG Gruppen

– Vi tenker at Viken Park på mange måter vil være et veldig viktig område for Østfold og Fredrikstad også inn i en ny tid. Både gjennom at de tilrettelegger for eksisterende bedrifter, men også at de tiltrekker seg nye grønne bedrifter, sier seniorrådgiver i NHO Oslo og Viken, Jon-Vidar Knold.

Det er anslått at prosjektet vil kunne generere mellom 1500 og 2000 arbeidsplasser, ifølge Knold.

Jon-Vidar Knold

Seniorrådgiver i NHO Viken og Oslo Jon-Vidar Knold.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

NRK fortalte tidligere i juni om utbyggingsplanene på Tofteberg i Fredrikstad, som kan bli et av Norges største naturinngrep.

Planen er at området skal huse grønn industri og være en del av det grønne skiftet.

Området har gammelskog, rødlistede arter og dyreliv. I tillegg til et titalls automatisk fredede kulturminner, noen av dem fra helt tilbake til steinalderen. Det er også et friluftsområde.

Trær i alle slags fasonger på Tofteberg i Fredrikstad, der det planlegges et stort naturinngrep
Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK
Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

NRKs undersøkelser viser at naturverdiene ikke ble kartlagt da området ble satt av til næring. Flere politikere har sagt til NRK at de ikke visste nok om hva de sa ja til.

Eksperter har kalt prosessen «absurd» og «en av de grelleste sakene» de har sett.

Kommunen mener saken har vært godt nok opplyst og at alle lover og retningslinjer er fulgt.

– Vi trenger arbeidsplasser

Hvis ikke Østfold sier ja, vil et annet fylke ta imot planene med åpne armer, sier Knold.

– Det trenger vi ikke, og det ønsker vi ikke. Det er på vegne av både NHO sine bedrifter, men ikke minst også på arbeidstakersiden og LO Østfold.

Illustrasjon av det planlagte anlegget til Østfold avfallssortering.

Østfold avfallssortering skal etter planen etablere seg i Viken Park. Ettersorteringsanlegget skal bruke ny teknologi for sortering av restavfall fra husholdninger i Østfold.

Illustrasjon: L2 Arkitekter

– Betyr dette rett og slett at dere mener at grønn, sårbar natur må bygges ned i det grønne skiftets navn?

– Det er en vanskelig og krevende balansegang. Men NHO og LO er veldig opptatt av at vi skal begrense skadevirkningene av etablering av ny industri. Vi skal ha færrest mulig naturinngrep. Men vi trenger arbeidsplasser og ny industri til Østfold. Det er det vi kommer til å leve av i fremtiden.

Avgjøres etter sommeren

Etter sommeren skal politikerne i Fredrikstad si ja eller nei til utbyggingsplanene. Flere partier har sagt til NRK at de nå vil stemme mot planene.

Men Høyre, Arbeiderpartiet og Frp mener det er viktig at prosjektet gjennomføres.

Ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten (H) sier det alltid er avveiende hensyn.

Ordfører Arne Sekkelsten besøker planområdet til næringsparken Viken Park

Ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten (H) besøkte planområdet tidlig i mars i år.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Må man ofre litt natur for å kunne gjennomføre det grønne skiftet også?

– Denne balansen mellom næring og natur, det er et veldig velkjent fenomen. Noen ganger må man gjøre en vurdering og si at ut ifra et Østfold-perspektiv så mener vi at en såpass stor næringspark bør ligge der.

Et tre med sopp
Foto: Even Bjøringsøy Johnsen
Foto: Even Bjøringsøy Johnsen

Han sier arealplanene er overordnet og at man senere i prosessen har sett mer detaljert på naturverdier og andre konsekvenser.

– Så det du sier er at det man sitter på av opplysninger nå, det kan føre til at man snur hele saken?

– Det kan godt hende. Men når det er sagt, så var jo dette området her – det lå også i fylkesplanen. Så det var også fra fylkets side et ønske at dette var et egnet område. Og det tok jo vi med oss når vi skulle vedta arealplanen.

Les også Historien om Viken Park: Bindinger, manglende info og politikere som ikke ante hva de stemte på

Heidi Oskarsen