NRK Meny

Netthat fra lærers Twitter-konto

En lærer i Fredrikstad har i årevis spredt hatefulle ytringer via en anonym Twitter-profil, melder Fredriksstad Blad. Læreren bekrefter for avisen at han står bak profilen, men avviser at det er han som står for ytringene. Twitter-profilen er nå ifølge avisen slettet. – Hadde vi visst hvem denne læreren er kunne vi tatt det opp med den aktuelle skolen, sier assisterende fylkesdirektør, Frid Sandmoe, i fylkeskommunens opplæringsavdeling.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skole dømt for ulovlig hogst

    Borgarting lagmannsrett har dømt Tomb jordbruksskole i Råde til å betale en foretaksstraff på 50 000 kroner for ulovlig hogst langs en sjøørretbekk. Stikk i strid med pålegg fra fylkesmannen felte skolen mellom 50 og 60 trær slik at kantsonene langs Møllebekken ble borte. Den klare neglisjeringen av fylkesmannens vilkår er kritikkverdig, mener lagmannsretten.

  • Plast i blåskjell

    Det er funnet mikroplast i hele fire av fem blåskjell som er undersøkt langs norskekysten, melder VG. Verst er det i Østfold og Finnmark. Her har skjellene størst konsentrasjon av plast. Undersøkelsen er gjort av Norsk institutt for vannforskning, og forskerne er usikre på hvordan plasten påvirker skjell og mennesker.