Nektes å snakke med pendlerne på toget

Lederen for pendlerforeningen i Follo og Østfold trekker seg fordi han føler seg motarbeidet av NSB. Han får bare snakke med passasjerene på perrongen.

Willy Frantzen

TREKKER SEG: Willy Frantzen trekker seg som leder av pendlerforeningen i Follo og Østfold etter det han mener er vanskelig samarbeid med NSB.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Willy Frantzen har jobbet for å bedre hverdagen til pendlerne i Follo og Østfold i 20 år, men nå orker han ikke mer.

– Det er dramatisk for en forening når vi ikke lenger makter å møte medlemmene våre. Det kan jeg ikke lenger være med på, sier han til NRK.

– Passasjerer disponerer sin egen tid

Onsdag overlot han stafettpinnen til Thor Jørgen Dybvad, fordi han ikke føler han når frem til ledelsen i NSB.

Det hele startet med en henvendelse fra pendlerforeningen til NSB om å få komme om bord på togene en gang i året for å snakke med pendlerne. Det sier NSB blankt nei til.

– Vi ønsker å til rette legge for pendlerne og tale deres sak i det offentlige rom, men da må vi få lov til å snakke med dem der de er, sier Frantzen

Pendlerforeningen skrev følgende i sin søknad til NSB:

Pendlerforeningen i Follo og Østfold søker med dette om tillatelse til å dele ut informasjon om foreningens arbeid og intensjoner på Øsfoldbanens Østre og Vestre linje i rushtiden. Informasjonen skal videre fremme forståelse for at forsinkelser og hendelser ikke ensidig rammer den enkelte pendler, men at enhver hendelse som er negativ for passasjerene også krever mer av togpersonalet.

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i NSB persontog, svarte følgende på søknaden:

Forrige gang dere sendte en søknad om utdeling på tog, var NSB tydelige på at denne typen aktivitet bryter mot prinsippet om at hver enkelt passasjer selv disponerer sin tid om bord på togene. Denne gang vil vi derfor be dere om å vurdere å gjennomføre tiltaket på plattformer, og ikke i togene. Ber dere derfor om å ta kontakt med Jernbaneverket for å innhente tillatelse for utdeling av informasjon på plattformer.

–​ Tull og vrangvilje

– Dette er rett og slett tull og vrangvilje fra NSB. Vi kommer verken i kategorien selgere eller loddselgere, som NSB ikke vil ha på togene. Jeg er sikker på at pendlerne ville tillatt at vi kom og snakket med dem en gang i året.

Åge-Christoffer Lundeby

FØLGER REGLENE: Åge-Christoffer Lundeby i NSB sier de samme reglene må gjelde for pendlerforeningen som for alle andre.

Foto: Bjørn Stuedal / NSB

Selv kaller han avslaget for et personlig nederlag.

Åge-Christoffer Lundeby sier til NRK at de har et regelverk og at de ikke kan gjøre unntak.

– Willy Frantzen og pendlerforeningen gjør en kjempejobb, men vi kan ikke lempe på prinsippene.

Er NSB firkantet, er det så farlig at de snakker med pendlerne på toget?

– Vi er ikke firkantet. Vi har et regelverk som gjelder for alle.