NRK Meny
Normal

Nekter å dekke advokat-regning

Halden kommune avviser blankt kravet fra suspendert byggesaksleder om å dekke 800.000 i advokatutgifter.

Halden kommune rådhuset

LANGT MELLOM PARTENE. Kommunen vil betale for fire timer advokatbistand. Kravet lyder på ærmere 800.000,- kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Suspendert byggesaksleder Asbjørn Montelius i Halden kommune ble i 2013 gjenstand for gransking etter påstander om korrupsjon.

Kommunen har vært villig til betale fire timer advokathonorar knyttet til de som har bistått Montelius underveis i granskingsprosessen.

Men kravet fra advokat Helge Skaaraas i advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS er timemessig og økonomisk langt unna kommunens tilbud.

Les også:

Avviser kravet

"Halden kommune gikk som kjent inn for at Asbjørn Montelius skulle få dekket rimelige utgifter til bistand i forbindelse med undersøkelsen advokatfirmaet Hjort utførte.

Det ble presisert i brevet av 16. mai 2013 at dette vil dreie seg om bistand i forbindelse med forberedelser til og gjennomføring av intervju, i tillegg til gjennomgang av utkast til referat fra intervjuet"

skriver rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i Halden kommune til advokat Helge Skaaraas i advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS.

Han har sendt kommunen en regning på 789.437,- kroner knyttet til advokatutgifter i Montelius-saken.

Rådmannen skriver videre til Skaarass:

"Asbjørn Montelius valgte, til tross for oppfordringer og pålegg fra kommune, ikke å stille til intervju.

Da Montelius ikke ønsket å bidra i undersøkelsen kan Halden kommune ikke se grunnlag for å dekke Montelius utgifter, verken i forhold til korrespondanse i forbindelse med undersøkelsen eller ved gjennomføring av egen undersøkelse."

Les også:

Legger skylda på kommunen

Helge Skaaraas peker på, at da granskingen av Montelius ble vedtatt i formannskapet i Halden kommune i mai 2013, var mandatet at granskerne skulle se på påstander om mulige misligheter knyttet til Asbjørn Montelius i hans stilling som byggesaksleder i Halden kommune.

Skaaraas hevder i sitt brev til kommunen, at det underveis dukket opp en utvidelse av granskingsmandatet.

Dette, samt forholdet med at det skjedde lite i granskninsgsaken før sommerferieavviklingen og at det var en stram tidsplan for granskingen, førte ifølge Skaaraas til at man fant det nødvendig å koble inn Advokatfirmaet Elden i Oslo.

Les også:

Lagde mot-rapport

Asbjørn Montelius har hele tiden hevdet at han er uskyldig i anklagene mot ham.

Da granskningsrrapporten endelig forelå, mente Montelius og Skaarass at den var av så vidt dårlig kvalitet, at man fant det riktig å lage en motrapport.

I forbindelse med motrapporten - der man blant annet har belyst granskernes metodevalg, trakk man også inn advokat Kristian Dahle Trygstad i Alt advokatfirma i Oslo som en ressurs for kvalitetssikring.

- Som følge av at vårt arbeide er en direkte følge av kommunens beslutning om gransking - hvor det forutsettes at Montelius får dekket sine saksomkostninger - kreves Montelius utgifter i anledning granskingen dekket, skrev Helge Skaaraas i sitt brev til Halden kommune, da kravet på nærmere 800.000,- kroner ble presentert.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bil av veien i Elvestad

    En bil har kjørt av veien i avkjøringsfeltet på E18 øst for Elvestad. Det var to personer i bilen, begge skal være uskadd. Politi og ambulanse er på vei til stedet.

  • Stortap for Halden

    Halden topphåndball tapte 26-34 mot Elverum i kveld. Kampen mellom de to topplagene i elitserien ble spilt i Remmenhallen.