Normal

– Frykt for nedleggelse tærer på

De ansatte ved Rygge Flystasjon blir slitne av stadige omstillingsprosesser.

Video 34608667-0049-4771-95df-2f65f7daf209.jpg

Rygge flystasjon vurderes nedlagt og de ansatte begynner å bli slitne av alle prosessene.

– De ansatte begynner å bli slitne av alle disse omstillingsprosessene. Det å fra måned til måned ikke vite hvordan fremtiden ser ut, oppleves som et press for svært mange, sier Terje Thorsteinson som er hovedtillitsvalgt i luftforsvaret.

I disse dager går de og venter på rapporten fra forsvarssjefen. For antall flybaser skal ned. Det er et ønske fra Regjeringen.

Samtidig har terrorangrepet den 22. juli endret debatten og beredskapen på Rygge Flystasjon. Nå står de klare på Rygge til å bistå politiet med helikoptre på svært kort varsel.

Men hva da om konklusjonen blir at Rygge flystasjon legges ned?

LES OGSÅ:

Frykter for beredskapen

– Vi har store deler av befolkningen boende i østlandsområdet. Det å legge ned eller fjerne en flyplass gir konsekvenser for hvordan vi driver beredskapen i luftforsvaret, sier Thorsteinson

I dag er tre skvadroner på Rygge; 330-skvadronen som driver redningstjenesten, 720-skvadronen som er taktiske transporthelikoptre og så er det 717 som driver trening i elektronisk krigføring.

Forsvaret har allerede kuttet mye i Østfold. Rygge flystasjon den siste militære enheten. Forsvinner den er i praksis Forsvaret ute av Fylket.

Det er et spørsmål om 600 arbeidsplasser – men det også et spørsmål om hva slags luftmilitær beredskap vi skal ha Sør-Norge.

– Hvis det blir konklusjonen at man legger ned, så blir det ingen ting igjen av beredskapen i Sør-Norge.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: