Nedlagte skoler kan bli flyktningemottak

Gamle Grindvold skole i Moss og fem andre lokaler i Østfold kan egne seg som nye mottak for flyktninger, viser den ferske lista til Fylkesmannen.

Grindvold skole

Grindvold skole, slik den så ut i 2002. Bygget ble tatt i bruk i 1977, og elevene flyttet til andre skoler etter at det begynte å falle betongbiter ned fra taket. Skolebygget har ikke vært i bruk de siste fire årene.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

UDI og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ba Fylkesmennene om å kartlegge mulige nye lokaler for innkvartering av flyktninger. Lista for Østfold ble offentliggjort i 13-tiden i dag, på den er seks lokaler nevnt:

Seks mulige nye mottak i Østfold

Sted

Antall mulige plasser

Kan tas i bruk snart

Solstrand Terasse, Ørje

30-60

Ja

Sjøglimt leirsted, Ørje

90

Ja

Oven leir og konferansesenter, Råde

174

Ja

Grindvold skole, Moss

Ca. 150

Nei

Stenbekk Misjonssenter, Sarpsborg

25

Ja

Iddevang skole, Halden

Ca. 150

Nei

– Dette er det vi har klart å finne fram til nå. Om lag 300 plasser skal kunne tas i bruk ganske umiddelbart, sier seniorrådgiver Geir Henning Hollup hos Fylkesmannen i Østfold.

Ca. 300 plasser kan tas i bruk etter bygningsteknisk klargjøring, forutsatt at de faktisk viser seg som egnede bygg.

Lista ikke helt klar

– Vi kan ikke gi noe eksakt tall fra UDI på hvor mange plasser som trengs, fortsetter seniorrådgiveren.

– Det vi vet er at kapasiteten er veldig presset. Det er behov for flere plasser for å ta vare på dem som er kommet og ventes å komme.

Fylkesmannen arbeid med lista er ikke ferdig. De sender en ny rapport på fredag, og håper at flere vil ta kontakt og melde inn kapasitet de har eller kjenner til.

Forfalne skolebygg

To av lokalene, skolene Grindvold og Iddevang, har stått ubrukt i flere år. Grindvold ble stengt i 2011 av helsemessige årsaker, og elevene overført til andre skoler.

De fire andre kan tas i bruk ganske umiddelbart, sier Hollup.

– Flere av disse stedene har bemannet drift og har kjøkken og andre tekniske muligheter, fordi de driver overnatting i en eller annen form.

– Det vi erfarer er at kommunene og andre har stilt seg positive, de forstår at dette er en situasjon som vi må håndtere og finne gode løsninger til.

Seniorrådgiver Geir Henning Hollup hos Fylkesmannen i Østfold

– Denne oversikten er uforpliktende, de som har gitt opplysninger har ikke dermed sagt at de vil stille lokalene til disposisjon, understreker Hollup.

– Det neste er at UDI skal ha en runde med disse aktørene.

Følger opp sykehusbygget i Fredrikstad og Nordbybråten

Fra før er det kjent at Sykehuset Østfolds lokaler i Fredrikstad kan være interessante.

– Vi har ikke rukket å sette oss i direkte forbindelse med eierne. Vi vet det er ledige lokaler der. I Fredrikstad er det store lokaler, og vi har oppfattet at eieren er interessert i å gå i dialog.