Navnekluss kan føre til riving av landemerke

Politikerne på Hvaler fikk ikke med seg at landemerket Pikesten fyr står i fare for å rives. Grunnen er at Kystverket bruker et annet navn enn lokalbefolkningen.

Pikesten fyr

Asmalsund lykt er det offisielle navnet på denne fyrlykta. Men hos lokalbefolkningen på Hvaler kalles den Pikesten fyr. Nå kan navneforviklingen føre til at fyrlykta rives og erstattes med en langt mer moderne fyrlykt.

Foto: Anne Marit Kolbeinsen

Svanene dupper i sjøen, vinden står ofte på fra sørvest og hit valfarter både Hvaler-folket og de mange tusen turistene for å få et blinkskudd på mobilen.

Yndlingsmotivet er et gammlet fyr, gjerne i solnedgang. Lokalbefolkningen kaller landemerket for Pikesten fyr. Kystverket kaller det Asmalsund lykt.

Derfor var det ingen av de folkevalgte i Hvaler kommune som reagerte da Kystverket i fjor sommer fortalte at de ønsket å erstatte Asmalsund lykt.

– Vi skjønte jo at det dreide seg om Pikesten fyr, men ettersom de kalte det Asmalsund lykt, så trodde vi det bare var innmaten som skulle byttes. Det er to forskjellige stammespråk her, sier Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge.

Navnefloke i Bergen

Det er ikke første gang det blir krøll fordi en offentlig etat bruker et annet navn enn det lokalbefolkningen gjør.

For et knapt år siden ble det bråk da Bane Nor Knutepunkt og eiendom skrudde opp skiltet «Bergen Stasjon» på det bergenserne selv kaller jernbanestasjonen i Bergen.

Det endte med at skiltet ble tatt ned igjen, etter at bergenserne protesterte.

Daniel Gusfre Ims, seksjonssjef i Språkrådet

Seksjonssjef Daniel Ims hos Språkrådet gir både Kystverket og Hvaler kommune litt rett i språkforvirringen.

Foto: Moment Studio

Seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet er klar på hvem som har rett dersom et sted har flere ulike navn.

– Da sier stadnamnlova at det er det lokale navnet som skal brukes, sier han.

Men akkurat når det gjelder Pikesten fyr eller Asmalsund lykt, blir det dobbelt opp med forvirring.

– Både Pikesten og Asmalsund er stedsnavn. Men bygget kan ikke være både fyr og fyrlykt, sier han.

Etter massiv motstand har Bane NOR nå fjernet skiltet på jernbanestasjonen i Bergen.

Jernbanestasjonen i Bergen eller Bergen stasjon? Bane Nor fikk så store protester fra innbyggerne i byen at de måtte skru ned skiltet igjen.

Stor ståhei

Men hva så med selve saken? Vil Pikesten fyr eller Asmalsund lykt overleve kommunikasjonsvanskene mellom to offentlige etater. Det vet vi ingenting om. Ennå.

Men Kystverket har fått med seg alt oppstyret:

– Vi har byttet ut en rekke fyrlykter i Oslofjorden, og det har ikke vært så mye oppstuss om noen annen fyrlykt enn denne, konkluderer regiondirektør Harald Andreassen.

Han slår imidlertid fast at det er allment kjent at definisjonen på et fyr er de som tidligere var bemannet. De andre er fyrlykter.

– Det er jo fagetaten som har rett. Hvorvidt befolkningen på Hvaler velger å kalle det noe annet, er jo noe de må stå for. Hvis noen var veldig i tvil om hva dette betyr, så kunne en jo ta kontakt og finne ut av det, sier han.