Normal

Næringslivet går bedre i Østfold

NæringsNMs tall for 2014 viser at nedre Glomma-regionen er i ferd med å reise seg til gamle høyder. - Både bra og viktig, mener NHO Østfolds direktør Espen N. Evensen.

Espen Evensen NHO Østfold
Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Det er det største lokale arbeidsmarkedet, og har den største befolkningskonsentrasjonen. Det er nedre Glomma som har forutsetninger for å bli den motoren som virkelig driver Østfold fremover. Det har vi manglet.

NæringsNM er NHOs årlige rangering av fylker, regioner og kommuner. Den måler andel sysselsetting i privat sektor, omfanget av nyetableringer og bedriftenes lønnsomhet og vekst.

Les mer om NHOs NæringsNM her.

– Det er lite trolig at Østfold noen gang kan vinne NæringsNM, sier Evensen.

- Vi har ikke universitetene, vi har ikke en tung oljebasert sektor, vi har ikke havbruk eller maritim næring i særlig grad. Derfor er det egentlig imponerende at Østfold klatrer fra 9. til 8. plass i næringsNM.

– Og når vi korrigerer for oljeøkonomien er Østfold faktisk på femteplass, og danker ut ganske store og betydningsfulle fylker andre steder.

Tjener og vokser mer

Vi må også ha kommuner som ser sammenhengen mellom nyetablering, vekst og lønnsomhet i næringslivet og utvikling av gode lokalsamfunn.

Espen Nøklebye Evensen, regiondirektør NHO Østfold

– Først og fremst er det økt lønnsomhet og større vekst, sier Espen N. Evensen om årsaken til at det har snudd.

– I nedre Glomma er veksten litt høyere enn ellers i Østfold. Den er fremdeles for lav, og det er den store utfordringen videre. Sysselsettingen i privat sektor er lavere enn den bør være.

– Moss har langt på vei lykkes i den omstillingen de fortsatt er inne i etter at Peterson gikk konkurs og TrioVing flyttet ut. De klarer å tiltrekke seg annen sysselsetting enn de har hatt tidligere.

Nedgang, men positive tegn

Halden og indre Østfold faller litt ned på listen. Men Halden er i landstoppen på nyetableringer, med en femteplass. Tre av de fire Østfoldregionene ligger helt i tetsjiktet på nyetableringer i landet. Hvorfor er ikke NHO helt sikre på, men de liker det de ser.

– Nyskaping sier noe om troen på framtiden hos de som ønsker å satse. Så nå er det viktig at det stimuleres til vekst, slik at disse nyetableringene kan vokse seg store, kommenterer Evensen.

Må slå kommunene sammen

Noe som forklarer hvorfor NHO gjerne vil slå kommuner sammen.

– Vi må også ha kommuner som ser sammenhengen mellom nyetablering, vekst og lønnsomhet i næringslivet og utvikling av gode lokalsamfunn.

– Vi har lansert de fire regionene Moss, nedre Glomma, Halden og indre Østfold som et godt utgangspunkt for å tenke ny kommunestruktur i fylket, sier NHOs regiondirektør.

– Det er enorme forskjeller mellom enkeltkommuner i indre Østfold. Det viser en ubalanse mellom kommunene slik de er nå, og det som er et mer reelt og moderne, helhetlig og godt sammenhengende arbeidsmarked.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Ingen personskader i brann

  Ingen personer skal være alvorlig skadd i brannen i et rekkehus i Råde. Rekkehuset inneholder fire leiligheter. Naboer kan ha fått i seg røyk og de blir undersøkt. Brannvesenet har kontroll på brannen og det er ikke fare for spredning.

  Brann i rekkehus
  Foto: Lotte Olsen / NRK
 • Brann i leilighet i Råde

  Brannvesenet har fått melding om brann i et rekkehus på Karlshus i Råde. Det skal være spredningsfare, ifølge brannvesenet.

  Brann i bolig
  Foto: Lotte Olsen / NRK