NRK Meny
Normal

Nær forgiftet av medisin

En lege ved Sykehuset Østfold ga en pasient så store doser medisin at hun ble syk.

Veum skilt
Foto: Tomas Berger / NRK

Helsetilsynet i Østfold kritiserer en lege ved Sykehuset Østfold etter at en pasient fikk så store doser medisin at det førte til symptomer på forgiftning.

En prøve viste for høye mengder medisin i blodet, men legen trodde prøven var feil.

Fare for selvmord

Pasienten la seg inn frivillig ved Sykehuset Østfold på grunn av depresjon og fare for forsøk på selvmord. Pasienten brukte allerede to medikamenter mot depresjon i tillegg til to medikamenter mot andre lidelser.

Legen på sykehuset begynte behandling med Lithium som stemningsstabiliserende medisin. Det ble tatt blodprøver fortløpende siden medisinen kan føre til uventede nivåer i blodet når den blandes med andre medisiner.

Forgiftning

En blodprøve viste et nivå av Lithium i blodet som kan føre til symptomer på forgiftning, men behandlende lege mente målingen måtte være feil.

Det var familien til pasienten som slo alarm etter at de så almenntilstanden ble dårlig og at det var tegn til forgiftning.

Da ble det oppdaget enda høyere verdier av Lithium i blodet og behandlingen ble avsluttet.

Beklager

- Som vi ser det nå, er det både et resultat av omstendighetene rundt og den faglige vurderingen fra den aktuelle legen, sier divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold, Irene Dahl Andersen.

Helsetilsynet i Østfold ble varslet av de pårørende og mener behandlende lege brøt helsepersonelloven fordi pasienten ikke fikk forsvarlig behandling og oppfølging.

- Det er alltid beklagelig for oss når pasienter og pårørende opplever at de ikke for god nok behandling og oppfølging. Vi tar tilbakemeldingen fra Helsetilsynet i Østfold på alvor og tar det til etterretning, sier Dahl Andersen.

Ingen reaksjon

Helsetilsynet i Østfold oppfordrer nå legen til å følge nøye opp de undersøkelser som blir foretatt samt de prøvesvar som mottas.

Feilgrepet vurderes som en enkeltstående hendelse og Helsetilsynet mener det ikke er grunnlag for ytterligere reaksjoner mot legen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Starter interkommunalt havneselskap

    I dag bestemte kommunene i Nedre Glomma-regionen å slå seg sammen til et interkommunalt havneselskap. Avtalen ble undertegnet i dag og vil starte opp etter nyttår. Både Sarpsborg og Hvaler ser store fordeler med et samarbeid med Borg havn i Fredrikstad. Sammenslåingen vil også kunne merkes for de med fritidsbåter, forteller styreleder Siri Martinsen

  • Verner skogsområder

    Regjeringen har i dag verna 49 nye skogsområde i ti fylker. To av områdene er i Østfold, begge disse i Halden. Dette gjelder Svantjern naturreservat og Vestfjella naturreservat som får utvidet verneområde. Områdene inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.