NRK Meny
Normal

Vil stenge asylmottak

Naboer mener asylsøkerne er for dårlige til å bruke refleks.

Asylmottaket i Våler
Foto: Tomas Berger / NRK

Naboene til Nordbybråten transittmottak i Våler krever at driften opphører når dagens kontrakt går ut 1. juli 2010.

En av årsakene til at naboene krever at asylmottaket legges ned, er at de mener at asylsøkerne utgjør en fare for trafikksikkerheten.

Ifølge naboene er nemlig asylsøkerne dårlige til å bruke refleks.

- Kjører omveier

- Vi er veldig redde for at det skal skje en ulykke, og at liv skal gå tapt. Det er folk som kjører omveier for å slippe å kjøre denne strekningen, sier Skallerud.

Mottaket ligger like ved sterkt trafikkerte riksvei 115. Veien er uten gang- og sykkelvei, og det er vanskelig å få øye på asylsøkere som går langs veien i mørket, mener naboene.

 - Det er en smal vei med stor trafikkbelastning. Beboerne benytter seg av veien til å gå, men dessverre uten bruk av refleks. Den belastningen er ganske stor i disse dager, når det er mørkt nesten hele døgnet, sier Skallerud.

Reflekskampanje

Flyktningestiftelsen som driver Nordbybråten, har kontrakt med UDI på å ta imot inntil 240 beboere. Nordbybråten er et transittmottak hvor asylsøkere venter på plass i ordinært mottak eller venter på å bli sendt ut av landet.

Lederen ved mottaket Ole Morten Lyng sier at de som arbeider ved mottaket også er opptatt av trafikksikkerheten.

- Vi kjører en kampanje for å få folk til å gå med refleks eller refleksvest og gå på venstre side av veien. Vi jobber med den saken, sier han.

Fremmedfrykt

- Vi har hatt asylmottak i Våler siden 1990 og synes vi har tatt vår del av belastningen med mottak av flyktninger, sier Gunnar Skallerud på vegne av naboene til mottaket.

Ifølge Skallerud føler folk i Våler at de ikke har noen innflytelse på framtiden til mottaket, noe som fører til irritasjon. Nå frykter han at noen skal utnytte dette.

- Vi er redde for at fremmedfrykten lokalt i Våler kan øke, at eksterne krefter kan utnytte situasjonen, sier han.

Lederen ved mottaket mener at frykten som enkelte føler overfor asylsøkerne, er overdreven, men sier at de tar den på alvor ved transittmottaket.

- Jeg tror det er mulig å få til et bedre forhold til naboene. Noen vil være misfornøyde med å ha et mottak i nabolaget, og det forstår jeg. Men jeg tror det er mulig å forbedre forholdet, og det jobber vi for, sier Ole Morten Lyng.

Får støtte av ordføreren

Kjerstin Wøyen Funderud fra Senterpartiet, ordfører Våler

Ordføreren i Våler kommune, Kjerstin Wøyen Funderud, forstår godt at naboene er frustrerte.

Sivilforsvaret eier Nordbybråten og tidligere i år forlenget de leieavtalen med Utlendingsdirektoratet til 2010. Kontrakten ga imidlertid UDI mulighet til å forlenge avtalen i ytterligere to år, og det går nå UDI inn for.

Ordføreren i Våler kommune, Kjerstin Wøyen Funderud, støtter Våler-sokningene som ikke lenger vil ha asylmottak på Nordbybråten.

- Jeg kommer til å melde at vi som kommune helst ikke ønsker å ha mottaket der. Men ulempen ved å legge ned mottaket vil jo være at vi i større grad må ta imot flyktninger vi må bosette, sier Funderud.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kokepåbud av drikkevann i Våler

    Store deler av Våler var uten vann i 21-tiden i kveld. Ved 22-tiden var hovedvannforsyningen lagt om slik at husstandene som ble rammet fikk tilbake vannet. Det er innført kokepåbud inntil godkjente vannprøver foreligger, skriver Moss Avis.

  • Røykutvikling fra barbermaskin

    Det brenner ikke i hytta på Økholmen på Hvaler. Ifølge Øst 110-sentral var det et branntilløp i en barbermaskin. Dette førte til mye røyk på stedet, men altså ikke brann.