Hopp til innhold

Kan få et av Norges største natur­inngrep som nabo: – Man blir hjelpeløs

Marthe Lemming frykter at familien må flytte. Hun er en av flere som mener det altfor vanskelig å forstå omfanget av utbyggingen som planlegges i Fredrikstad.

Marthe og Lilly

Marthe Lemming og datteren Lilly (3) tilbringer mye tid i skogen utenfor huset.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Det kommer ikke til å se ut sånn som det gjør nå. Det blir ikke noe fin, idyllisk skog.

Marthe Lemming og ektemannen bor helt inntil Toftebergskogen i Fredrikstad.

En dag kom det et brev i posten. Skogen rett bak huset deres kan bli næringspark. Fjellet kan bli sprengt bort. Det er bedt om tillatelse til å ta ut 30 millioner tonn med stein over en periode på 25 år.

Nylig fortalte NRK om Viken Park som planlegges i Fredrikstad.

Prosjektet vil bli et av de største naturinngrepene i Norge dersom det blir vedtatt.

Viken Park

Her bor familien i forhold til utbyggingsplanene.

Foto: GG Gruppen AS

Hele planområdet er på over 1,8 millioner kvadratmeter. Til byggene i industrifeltet er det satt av over 700.000 kvadratmeter. Det tilsvarer over 100 fotballbaner.

Området har både kulturminner, gammel furuskog og rødlistede arter.

Har brukt mye tid på å forstå dokumentene

Lemming har brukt timevis på å lese seg opp om prosjektet. Hun mener det er krevende å forstå hele omfanget for naboer og innbyggere.

Flere NRK har snakket med sier det er vanskelig å tyde dokumentene.

Nå har jeg prøvd å ha fast rutine og sjekke kommunens side med kunngjøringer flere ganger i uka, allikevel klarer jeg ikke henge med helt. Jeg tror ikke det er mulig å forstå omfanget.

Bilde fra tomt på Vetatoppen

Bak stallen man ser på bildet vil landskapet bli helt forandret dersom planene blir vedtatt.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Flere naboer og innbyggere sendte inn høringsinnspill til områdereguleringsplanen i februar. Dette er noen av dem:

Høringsuttalelser fra naboer og innbyggere

«Det er så naturfiendtlig og lite gjennomtenkt fra kommunens og utbyggers side. Og naturen ser igjen ut til å ha null verdi.»

Høringsuttalelser fra naboer og innbyggere

«Jeg kan ikke se at verken politikere eller innbyggere jeg har vært i kontakt med har en reell forståelse av, eller perspektiv på prosjektets enorme størrelsene på areal og volum av masse.»

Høringsuttalelse fra naboer og innbyggere

«Vi mener ellers at dette gigantiske prosjektet har fått overraskende lite oppmerksomhet i media og hos kommune/lokalsamfunn, og vi er redd mange i nærmiljøet ikke har forstått omfanget av prosjektet og hva dette faktisk betyr for området.»

Høringsuttalelse fra naboer og innbyggere

«Som nabo til det nye industriområdet er vi meget bekymret for den fremtidige bokvaliteten. For støy, forurensing, støv og partikler fra sprenging, trafikkbildet med økt frekvens, spesielt av tungtransport, skoleveien til barna mm.»

Høringsuttalelse fra naboer og innbyggere

«Vi mener at verdien av friluftsområdet rundt Vetatoppen vil bli kraftig forringet som følge av tiltaket. Som følge av arbeidstidene for støyende anleggsvirksomhet som er skissert, vil hele dette området utsettes for mye støy gjennom store deler av døgnet, i lang tid fremover.»

Det sitter så enormt langt inne å flytte

Det hjelper ikke uansett hva man gjør, det bare kommer. Det er en skikkelig, skikkelig dårlig følelse. Hvor mange dager har jeg ikke gått rundt og grått på grunn av det her.

Hun forteller om våren med fuglekvitter og rådyr i hagen. Gåturer i skog og mark rett utenfor døren. Høner som går fritt.

Marthe og Lilly

Familien har høns i hagen. Her mater datteren Lilly (3) hønene.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Familien har høns i hagen. Her mater datteren Lilly (3) hønene.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Den følelsen der er så sykt god, det er derfor man velger å bo her da. Natur, dyreliv og mangfold – det måles ikke i penger.

– Har dere tenkt på å flytte?

Lemming begynner å gråte. Mellom gråten forsøker hun å forklare hva hun føler.

Jeg har veldig lyst til å bo her, vi har brukt over ti år på dette. Særlig før vi fikk barn. Alle pengene våre har vi brukt på å bygge opp det her. Det sitter så enormt langt inne å flytte.

Bildet av et tre i en bekk

I arbeidet med arealplanen fikk politikerne grønt lys – ingen registreringer for naturverdier.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

I arbeidet med arealplanen fikk politikerne grønt lys – ingen registreringer for naturverdier.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Forstår at det er krevende

Fredrikstad kommune sier alle retningslinjer og lovverk er fulgt i prosessen med Viken Park.

Per-Erik Torp, konstituert leder for seksjon for kultur, miljø og byutvikling har tidligere sagt til NRK at han har forståelse for at det er vanskelig å sette seg inn i slike store prosesser.

Per-Erik Torp

Etatssjef for byutvikling og miljø i Fredrikstad, Per-Erik Torp, forklarer at det er mange hensyn man må veie opp mot hverandre.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har stor forståelse for at folk som ikke jobber med dette som et fag, synes det er krevende å sette seg inn i offentlig planlegging. Det er derfor vi gjør så godt vi kan med å forsøke å oversette disse tingene og gjennomfører også en del aktiviteter underveis som synliggjør de tingene du er inne på nå.

– Vi har hatt dialog med naboer, hatt dialog med lokalsamfunn og vi har hatt et folkemøte, nettopp for at innbyggerne skal kunne komme og spørre og forhåpentligvis få gode svar. Hvorpå noen benyttet seg av den muligheten.

Ifølge Torp er det stadig en balansegang i samfunnsplanlegging og utvikling. De mener saken har vært godt nok opplyst i prosessen.

Les også NHO om Viken Park: Vil bygge ned naturområdet for å satse på grønn industri

Viken Park plantegninger

Avgjøres etter sommeren

Til syvende og sist er det politikerne i kommunen som endelig vedtar om planene som er foreslått blir en realitet. Dette skjer tidligst etter sommeren.

NRK har fortalt hvordan naturverdiene ikke ble kartlagt, da området ble satt av til næring. Flere politikere har fortalt til NRK at de ikke visste nok om hva de sa ja til.

Flere partier har snudd i saken og sier de ikke lenger kan stille seg bak områdereguleringsplanen.

Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er fortsatt for og mener det er viktig at prosjektet gjennomføres. Blant annet på grunn av arbeidsplasser og grønn industri.

Skogen på Tofteberg

Utbyggingen vil få store konsekvenser for naturen på Tofteberg. Her finnes blant annet rødlistede arter, gammel furuskog og dyreliv.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Utbyggingen vil få store konsekvenser for naturen på Tofteberg. Her finnes blant annet rødlistede arter, gammel furuskog og dyreliv.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Rådgiver for Viken Park, Carsten Lier har tidligere sagt til NRK at Viken Park er en del av det grønne skiftet.

Han peker på at prosjektet er et politisk initiativ, der politikerne i Østfold har valgt å sikre industrien arealer i lang tid fremover ved å legge bånd på ett stort område i stedet for mange små. Tofteberg ble blant annet valgt foran andre områder med mye mer matjord.

Marthe Lemming mener hensynet til naturen og dyrelivet må veie tyngst.

– Ingen argument er bra nok til å ødelegge så mye natur.

Les også Historien om Viken Park: Bindinger, manglende info og politikere som ikke ante hva de stemte på

Heidi Oskarsen