Nå vil svenskene adoptere Kystlotteriet fra Norge

Lotteriet hvor folk kan vinne premier ved å plukke søppel i strandsonen skal testes ut langs den svenske vestkysten.

Store mengder plast på en strand

Store mengder søppel flyter i land hvert år. Nå vil svenskene se om det norske prosjektet med Kystlotteri kan hjelpe på situasjonen langs vestkysten.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Kystlotteriet startet som et prosjekt i Østfold hvor folk kan vinne premier ved å plukke søppel i strandsonen.

Anders Tysklind, som er nasjonalparksjef i Kosterhavets nasjonalpark, mener det er to store gevinster ved å prøve Kystlotteriet på den svenske vestkysten.

– Det ene er det åpenbare med at alt skrot som samles opp blir fjernet fra naturen, slik at det ikke kommer seg ut i sjøen igjen og blir brutt ned til små partikler. At søppel blir fjernet fra naturen er bra i seg selv, mener han.

– Det andre er at det bidrar til både økte kunnskap og engasjementet. Det kan bidra til at allmenheten involverer seg mer i denne problemstillingen.

– Vi må endre vanene våre

Mens søppelryddingen i Hvalerskjærgården i stor grad baserer seg på frivillighet, betaler svenske kommuner firmaer for å rydde søppel langs kysten.

Det er likevel behov for å engasjere vanlige folk også i Sverige, sier Helena Bredin. Hun er prosjektleder for interregprosjektet Ren Kystlinje.

– Vi vil at flere skal få se hvor ille det faktisk ser ut, og at man dermed skal forstå betydningen av hvordan vi håndterer avfallet vårt. Vi må rett og slett endre vanene våre, sier hun.