NRK Meny
Normal

Mulig at millioner må betales tilbake

Halden kommunes mulige subsidiering av småbåthavnvirksomheten kan komme til å koste dyrt. Kystverket ber kommunen redegjøre for pengebruk bakover i tid.

Halden kommune

KAN MÅTTE BETALE MILLIONER. Halden kommune har fått beskjed av Kystverket om at bruk av havnekassa må redegjøres for også for tidligere år, og at feilbruk må ordnes opp i.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var etter at tidligere havnesjef Øyvind Johannessen i fjor klaget inn et vedtak fra kommunestyret i august 2013 at Kystverket kom på banen og slo fast at vedtaket om å bruke havnekassas penger til leie av private småbåtplasser var ulovlig.

Etter Havne- og farvannsloven skal ikke penger fra havnekassa brukes på småbåthavnvirksomhet, men kun til den regulære havnedriften.

Kystverket ble med Johannessens klage gjort oppmerksom på en praksis i Halden kommune der inntekter fra offentlig havnevirksomhet og småbåthavnvirksomhet havner i samme kasse. Kystverket har krevd at kommunen slutter med praksisen og følger reglene.

Nå må kommunen også redegjøre for tidligere års praksis for bruk av havnekassas midler.

Les også:

Betalte uten godkjenning

Båtplasser ved Høvleriet i Halden

UTLØSTE INTERESSE. Det var etter at kommunestyret i august i fjor fattet vedtak om å bruke havnekassa til å leie 30 båtplasser ved det nye kjøpesenteret ved Høvleriet, at Kystverket fattet interesse for hvordan kommunen har blandet inntekter fra småbåthavn med inntekter fra den offentlige havna.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vedtaket kommunestyret fattet i august 2013 er ikke godkjent av Fylkesmannen i Østfold. Halden er i det såkalte ROBEK-registeret over kommuner med dårlig økonomi, og skal ha statlig godkjenning for å kunne inngå leieavtaler, gjøre investeringer og ta opp lån.

Leieavtalen for båtplassene på Høvleriet i Halden lyder på 3.750.000 kroner fordelt over 15 år, og var ikke godkjent av Fylkesmannen før kommunen gjorde første utbetaling på en kvart million kroner i juli i år.

Kommunalsjef i teknisk etat i Halden kommune Ulf Ellingsen, som også har ansvar for havna, beskrev utbetalingen som en systemsvikt. Han fortalte at de 250.000 kronene, som ble utbetalt til eierne av de 30 båtplassene ved et nytt kjøpesenter på Høvleriet i juli, var belastet «småbåthavn/gjestehavn» som etter Kystverkets definisjon ligger utenfor havnekapitalen.

Uttalelsen fikk tidligere havnesjef Øyvind Johannessen til å reagere, og han mente at Ellingen i beste fall hadde misforstått eller snakket usant når han som kommunalsjef i teknisk etat fortalte at det fantes penger i havnekassa øremerket «småbåthavn/gjestehavn».

– Det finnes ikke slike penger i havnekassa til å dekke den kvarte millionen utbetalt eieren av det private bryggeanlegget. Min påstand er at dette reelt sett er penger fra den regulære havnedriften som brukes til å subsidiere småbåthavnvirksomheten. Det brukes store mannskapsressurser i arbeidet med de kommunale småbåthavnene betalt av havnekassa som hovedsaklig får sine inntekter fra de anløp den offentlige havna har, sier Johannessen som også representerer Venstre i Havnestyret.

Les også:

Bekrefter større utgifter enn inntekter

Øyvind Johannessen

GÅR I MINUS. Legger man sammen lønnsutgiftene mannskapene i havnevesenet bruker på småbåthavnvirksomheten og plusser på andre utgifter, og deretter trekker fra inntektene på småbåthavna er det ikke tvil om at dette dreier seg om et minus-prosjekt, sier tidligere havnesjef Øyvind Johannessen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Johannesen peker på at mannskapene i havnevesenet bruker minst halvparten av arbeidstiden sin på småbåthavnvirksomheten og at denne delen av havnakassa går i minus.

– Her er det reelt sett subsidiert for millioner over mange år. Hadde man håndtert dette riktig, skulle prisen for leie av kommunal småbåthavneplass vært flerdoblet dersom den delen av virksomheten skulle ha gått i null, sier den tidligere havnesjefen.

Ulf Ellingsen har tatt avstand fra Johannessens påstander om at han har misforstått eller snakker usant, men bekrefter overfor NRK at det er større utgifter i forbindelse med småbåthavnvirksomheten i kommunal regi enn det er inntekter.

Ellingsen forteller at lønnsbudsjettet for Haldens havnevesen i 2014 er på 3,1 millioner kroner og at det så langt i år (per september) er benyttet 2,2 millioner kroner.

– Småbåthavn har for tiden og har hatt en inntekt på i underkant av rundt to millioner kroner per år. Utgifter knyttet til småbåthavn har vært på nærmere en million per år. Årsverk benyttet på småbåthavn kommer da i tillegg. Bruken av mannskapstimer på småbåthavn vil bli vurdert i den prosess som nå er igangsatt, sier Ellingsen til NRK.

Les også dokumenter i saken:

Må gå bakover i tid

Kystverket har satt en frist til 1. desember i år for Halden kommune. Da skal kommunen ha på plass et opplegg for hvordan de vil skille inntekter fra småhavnvirksomheten ut av havnekassa.

Regnskapsmessig er dette per nå ikke i orden, slik Havne- og farvannsloven krever, og ifølge Kystverket er det kommunens eget ansvar å sørge for at det kommer på plass.

Skulle ikke Halden møte Kystverkets krav innen fristen, vil kommunen få reaksjoner.

– I vårt brev av 29. september i år gir vi kommunen frist til 01. desember med å dokumentere at kommunens forvaltning og bruk av havnekapitalen skjer i tråd med reglene i Havne- og farvannsloven. Det presiseres at dette er kommunens ansvar. Det ligger i dette at dersom fristen ikke overholdes, så vil vi måtte vurdere å gå videre med saken i tråd med vårt varsel om pålegg om retting/stansing, sier Kristin Frotvedt - seniorrådgiver og jurist ved Kystforvaltningsavdelingen på Kystverkets hovedkontor i Ålesund.

Hun sier Kystverket har bedt kommunen gå bakover i regnskapet, for å se hvordan havnekassa tidligere er håndtert, og det er stilt krav om at midler i havnekassa skal havne på rett plass i regnskapet.

– Når det gjelder spørsmål om «tilbakevirkende kraft», så følger det av Havne- og farvannslovens § 48, 2. ledd at vi kan prøve lovligheten av en kommunes disposisjoner over havnekapitalen; altså i ettertid av slik disposisjon. Vi har forøvrig i telefonsamtale med kommunen den 1. oktober i år presisert at de i forbindelse med å skille ut småbåthavndrift fra havnekapitalen regnskapsmessig må gå tilbake i tid og sørge for at midlene i havnekapitalen kommer på rett side av regnskapet, sier Frotvedt til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Utøvet vold mot samboeren

    Politiet i Sarpsborg har pågrepet en mann i 60-årene, skriver de på Twitter. Mannen skal være beruset og ha utøvet vold mot samboeren sin. Hun har blitt påført mindre skader.

  • Fem menn bortvist fra strand i Moss

    Politiet har valgt å bortvise fem menn fra Sjøbadet i Moss og sentrum etter at de skal ha oppført seg upassende overfor andre personer på stedet.