Motstand mot dobbeltspor gjennom Sarpsborg sentrum

Jernbaneverket hadde invitert til informasjonsmøte om nytt dobbeltspor. Sarpingene ville heller fortelle at de ikke vil ha jernbanen gjennom byen.

Tidligere ordfører i Sarpsborg, Jan O Engsmyr på folkemøte om nytt dobbeltspor

Tidligere ordfører i Sarpsborg Jan O Engsmyr (Ap) tok til orde for å flytte jernbanestasjonen til Tunejordet eller Alvim og fjerne jernbanesporet gjennom byen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Det er ikke bare halvparten, nesten alle er imot at det skal komme en ny stasjon i sentrum, hevdet Sondre Støen-Kvam på informasjonsmøtet tirsdag om nytt dobbeltspor gjennom Sarpsborg.

Jernbaneverket hadde invitert til møte for å legge fram de foreløpige skissene til hvor nytt dobbeltspor skal gå fra Seut i Fredrikstad og til Klavestad i Sarpsborg.

Det ble tidlig klart at det var viktig for de fleste frammøtte å fortelle om deres innvendinger mot å legge ny jernbanetrase gjennom byen.

Mister nattesøvnen

Ann Karin Aarvik er mot et dobbeltspor gjennom byen. Hun er blant annet bekymret for hus som må rives.

– Jeg kjenner flere som står i fare for å miste huset sitt, og de sier at de ikke sover om natten. Hva gjør jeg nå hvis jeg må flytte fra nabolaget hvor jeg bor?

Hun forteller om folk som har restaurert huset og lurer på hvem som skal betale om de må flytte.

Først når endelig trase er valgt, kan Jernbaneverket si hvor mange hus som må rives. På folkemøtet ble det antydet at i Fredrikstad og Sarpsborg kan det være snakk om fra 70 til 2- 300 til sammen.

Deltakerne på folkemøtet var også bekymret for kulturminnene omkring Sarpsfossen, blant annet arbeiderboligene på Tarris.

Tog kommer inn på Sarpsborg stasjon og folk krysser jernbanesporet

Nåværende stasjon i Sarpsborg skal videreutvikles og styrkes som knutepunkt, går det fram av Jernbaneverkets arbeider.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Stasjon på Rolvsøy

Flere ga uttrykk for at dobbeltsporet ikke burde gå innom sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg, men i en rett linje fra Råde med felles stasjon for de to byene på Rolvsøy.

Planleggingsleder Elisabeth Nordli i Inter City Østfoldbanen var tydelig på møtet at dette er en trase som ble forkastet av politikerne for flere år siden

Tidligere Ap-ordfører i Sarpsborg, Jan O Engsmyr tok i møtet til orde for et dobbeltspor som følger E6 med stasjon på Tunejordet eller Alvim. Det var et forslag som var framme i forbindelse med utredning av høyhastighetsbane.

– Med kryssing av jernbanen enten på østsiden eller vestsiden av Sannesundbrua, ville man kunne unngå dette her. Man ville kunne fjerne dagens jernbane og rive dagens Sarpebru.

Nordli understreket at Jernbaneverket jobber etter oppdraget Stortinget har gitt dem gjennom Nasjonal transportplan for 2014 - 2023. Der er det lagt til grunn at et nytt dobbeltspor skal gå innom både Fredrikstad og Sarpsborg.

– De som vil si noen ord om hvor jernbanen bør gå, bør bruke muligheten nå til å komme med kommentarer og merknader til planprogrammet. Det er frist til 27. juni.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ny utsettelse etter jordras

    Bane Nor har nå utsatt utbedringen av østre linje mellom Mysen og Rakkestad til mandag. Strekningen ble stengt etter et jordras sist helg. – Det er uvisst når togtrafikken kan komme i gang, melder Bane Nor.

  • Mattilsynet forbyr mating av hjort

    Mattilsynet frykter at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke kan spre seg når hjortedyr samles rundt matfatet, og har innført forbud mot mating. Skrantesjuke er 100 prosent dødelig for dyrene som blir smittet, og det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt og urin og skaper store lidelser for dyr som blir syke.

    En hjort
    Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK