Mot halvannen milliard kroner i gjeld

Høyres Tage Pettersen er overrasket over gjelda til Moss kommune, som nærmer seg en og en halv milliard kroner.

Tage Pettersen

Høyres Tage Pettersen er overrasket og bekymret over den høye gjelda i Moss.

Foto: NRK

Tomas Colin Archer

Tomas Colin Archer i Moss Arbeiderparti.

Foto: Odd Skjærdal / NRK
Peer Gynt sykehjem

En av de store investeringene kommunen har gjort de siste årene er byggingen av Peer Gynt sykehjem.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Blant årsakene er låneopptak til nye Nøkkeland skole, og forventede lån til nytt sykehjem og omsorgsboliger, skriver Moss Avis.

– Overraskende høy gjeld

Høyres Tage Pettersen sier at gjelden er overraskende stor.

Dette er en formidabel økning i gjelden. Jeg har ikke sett de tallene. Fra administrasjonens side blir de ofte gjemt bort sammen med andre tall. Men en dobling på fem år er jo eksepsjonelt, sier Pettersen til avisa.

Totalt skal gjelden være på 1,4 milliarder kroner. Tomas Colin Archer i Moss Arbeiderpartiet sier at gjelden er nøyaktig som forventet.

– Vi må være forsiktige

– Dette er noe vi har gjort bevisst for å få til de velferdsbehovene som vi trenger i kommunen. Blant annet skole og sykehjem, sier Archer til NRK.no.

Han mener det nå er viktig å være forsiktig med pengebruken fremover.

– Vi er klar over at vi har tatt opp mye gjeld for å bedre folks velferdstilbud, og det må vi også ta høyde for og være forsiktig med når det skal settes i gang nye prosjekter.

Gunstige lån

Men hvis det skjer noe og oppstår uforutsette utgifter, for eksempel hvis renta går kraftig opp, hva gjør dere da?

– Vi har jo lagt inn at vi skal greie en viss renteøkning. Men når det gjelder de fleste av disse lånene, for eksempel bo- og servicesenter og skole, så har regjeringen gitt oss gunstige tilbud som vi aldri ville fått tilsvarende i det private lånemarkedet, sier Archer.

Han forsikrer imidlertid at skattebetalerne i Moss ikke kommer til å få seg noen tyngre byrder som følge av den høye gjelden.

– Ja, det kan jeg. Vi holder oss på det nivået vi er og følger vår langsiktig plan.

Store investeringer

De store investeringene kommunen har gjort de siste årene er ifølge Moss Avis byggingen av Peer Gynt sykehjem, Orkerød sykehjem, rehabilitering og utbygging av Bytårnet skole og byggingen av den nye skolen på Kambo.

Nøkleby skole er også et stort løft for kommunen med en prislapp på omlag 220 millioner kroner.